Sociale kwaliteit op de dag van de wijkteams

De belangstelling voor sociale kwaliteit als richtinggevend kader voor het sociaal domein neemt toe. Met verschillende spelers in de sociale basis van diverse gemeenten verkennen we al langer de mogelijkheden om sociale kwaliteit te verbinden aan het waarderen en onderhouden van de sociale basis. Dat betekent dat we kijken op welke wijze de sociale basis van een gebied bijdraagt aan de mogelijkheden voor mensen om mee te doen in onze samenleving op een manier die hen past en goed doet en waardoor zij ook kunnen bijdragen aan de samenleving.

Inmiddels is er ook landelijk interesse voor deze manier van kijken en neem ik op 10 juni deelnemers aan de dag van de wijkteams mee  in het denken over en toepassen van sociale kwaliteit in hun werk: Programma – Dag van de wijkteams