Partnerschapskaart

De partnerschapskaart is een dialogisch instrument dat behulpzaam is in het bouwen aan partnerschapsrelaties in transdisciplinaire (=gemengde) groepen. Hierbij kun je denken aan burgers en professionals, patiënten en clinici, maar ook docenten en hun leidinggevenden. De rationale achter deze kaart is dat je door voorafgaand aan een project of initiatief je eigen beeld bij de samenwerking te conceptualiseren en daarover in gesprek te gaan met de andere partners, je op voorhand goede afspraken kunt maken over hoe je de samenwerking als collectief vorm geeft. De partnerschapskaart wordt inmiddels op vele plaatsen en in vele settings met veel succes en enthousiasme toegepast.

Partnerschapskaart-canvas

De partnerschapskaart is gebaseerd op een beschrijvend conceptueel model van Hook (2006) over cliëntparticipatie in de zorg en is oorspronkelijk ontwikkeld in het project Krachtig Cliëntperspectief van CSO/Zorgbelang in het kader van het NPO door Erik Jansen, Nynke Wilbrink, Vivianne Baur, Maarten De Wit en Tineke Abma. De Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen heeft zorg gedragen voor een doorontwikkeling tot de huidige versie 2.0. Toepassing is breed mogelijk: dit kan binnen een organisatie of in een samenwerking tussen organisaties. Om die reden is de partnerschapskaart bij uitstek geschikt om relaties in heterogene netwerken vorm te geven.

Methodiek: Het gaat om een dialogische en praktische werkvorm bestaande uit 5 stappen, waarbij je van rechts naar links de partnerschapskaart invult in een gemengde groep van betrokkenen/partners bij een project of programma. Bij veel tijd kun je elke stap apart invullen, bij weinig tijd kun je stap 1 eerst doen en vervolgens stappen 2, 3, 4 en 5 samen nemen.

Het idee is dat je eerst overeenstemming bereikt over welke waarden je stelt, en wanneer je over succesvolle samenwerking kunt spreken.

Zodra je deze waarden hebt kun je gaan bepalen hoe je daarin samenwerkt in termen van de onderlinge relaties en de eisen die daarvoor gesteld worden aan het handelen en de vaardigheden van de partners. Daarna zul je moeten formuleren welke voorwaarden er worden gesteld om het vereiste handelen te kunnen uitvoeren en om de relaties te onderhouden. Tenslotte vul je de acties in die je van jezelf, het collectief of van anderen vraagt.

Voorbeeld van een ingevulde partnerschapskaart

Houd bij alle stappen in de gaten dat:

–       Het gaat om dialoog

–       Het gaat om wederkerigheid

–       Deelnemers elkaar helpen om actief deel te nemen

–       Verschillende partners best verschillende waarden kunnen hebben. De vraag is hoe creëer je een win-win situatie.

Materiaal en referenties: Het materiaal (invulkaart op A3-formaatdraaiboek/methodiekbeschrijving  en handout) is digitaal vrij beschikbaar op voorwaarde dat correct verwezen wordt naar de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen en relevante referenties hieronder. Begeleiding in de toepassing is op aanvraag mogelijk.

Partnerschapskaart PLG versie: Ten behoeve van de ontwikkeling van professionele leergemeenschappen wordt ook een aangepaste partnerschapskaart ontwikkeld als groepsreflectie-instrument. Deze kan bijvoorbeeld uitstekend worden toegepast in een leergemeenschap van studenten, docenten en klanten om de onderlinge samenwerking vorm te geven. De dialoogthema’s zijn afkomstig uit actuele literatuur over professionele leergemeenschappen. Het werkmateriaal vind je hier: invulkaart PLG- versie op A3-formaatdraaiboek/methodiekbeschrijving PLG-versie  en handout PLG-Versie). Voor begeleiding in deze specifieke toepassing kun je contact opnemen met Erik Jansen, erik.jansen[at]han.nl.

Evaluatiekaart Partnerschap: Het kan ook handig zijn om het format van de Partnerschapskaart te gebruiken voor de evaluatie van een bestaande partnerschap. In dat geval zijn de begrippen niet helemaal passend. We hebben een speciale aangepaste Partnerschapskaart gemaakt speciaal voor het doel van evaluatie: de Evaluatiekaart Partnerschap. Werkwijze is globaal hetzelfde, maar zal op inzicht van de facilitator moeten worden bijgesteld.

Erik Jansen legt kort uit hoe de Partnerschapskaart werkt in dit filmpje:

Meer informatie:

Jansen, E., Wilbrink, N., De Wit, M., & Baur, V. (2012). Participatie als partnerschap: Krachtig Cliëntperspectief in het NPO. Projectrapportage, ZonMW.

Jansen, E., Baur, V., De Wit, M., Wilbrink, N., & Abma, T. (2015). Co-designing collaboration: Using a partnership framework for shared policymaking in geriatric networks. Journal of Action Research, 13, 65-83.

Jansen, E., & Van Biene, M. (2015). Co-designing collaboration: the partnership framework as a dialogical method for service user involvement in local communities. Paper presented at the European Conference of Social Work Research 2015, Ljubljana, April 22-24.