Werkplaatsen Sociaal Domein

Werkplaats Sociaal Domein arnhem en Nijmegen

De Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen richt zich op het Versterken van de Sociale Kwaliteit in de Sociale Basis. Dat betekent dat we ons inzetten voor de mogelijkheden voor een ieder om te participeren op een manier die bij die persoon past en hem/haar goed doet.

Voorwaarden van Sociale Kwaliteit

De Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen ondersteunt de huidige transformatie in het sociaal domein en richt zich op de informele en formele ondersteuning van burgers in kwetsbare posities. Centraal staat het werken en leren vanuit het perspectief van de burger. Dat doen we door integraal te werken aan de 4 voorwaarden van Sociale Kwaliteit:

  1. sociaal economische zekerheid (basisbehoeften zoals werk, inkomen, wonen, veiligheid)
  2. sociale inclusie (toegankelijkheid en responsiviteit van groepen, organisaties en systemen)
  3. sociale cohesie (verbondenheid op basis van respect, erkenning en wederkerigheid)
  4. sociale empowerment (mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en zelfbeschikking ondersteunt door sociale relaties en structuren)

 

Lees verder op de website van Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen.