Alle berichten over “Sociale kwaliteit“

Toepasbaar maken van sociale kwaliteit voor de sociale basis: van theorie naar praktijk

Nicole Moorman, onderzoeker bij het lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit en de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen: Leeratelier Binnen het leeratelier ‘Toepasbaar maken van Sociale Kwaliteit voor de sociale basis’ zoeken we samen met gemeenten en welzijnsorganisaties naar manieren om vanuit het concept van Sociale Kwaliteit invulling te geven aan het samenwerken in de sociale basis in een wijk […]

Hoe gaat het met u? Verslag van een online bijeenkomst over stress sensitieve dienstverlening

Stress kent veel oorzaken en ook gevolgen, feit is: professionals en vrijwilligers kunnen op veel manieren bijdragen aan het voorkomen of verminderen van stress. Op 25 februari 2021 organiseerden de Zorgalliantie en Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen een ontmoeting om hierover in gesprek te gaan. Meer dan dertig professionals vanuit diverse organisaties sloten aan om te luisteren, mee te […]

Verzamelde verhalen over de impact van armoede

Papa heeft een zielige film gekeken Rik is 50 jaar oud en is vader van een 13 jarige dochter, hij is gescheiden van haar moeder. Hij deelt zijn verhaal met mij over zijn tijd in armoede. Studentonderzoeker Diede (Opleiding Maatschappelijk werk & Dienstverlening) in gesprek met Rik. Delen is het nieuwe hebben Je hebt niet het geld om te kunnen […]

Verhalen over Armoede en gezondheid

Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij (HAN_Zwaartepunt Health). Het vraagt ook om een verdieping in de levens van mensen die de eindjes aan elkaar moeten knopen. Hoe zit dat eigenlijk, die relatie […]