Alle berichten over “Lerende praktijken“

De spanning tussen centraal en lokaal bij decentralisering van sociaal beleid

Associate lector Capabilities in Zorg en Welzijn Erik Jansen en senior onderzoeker Annica Brummel, beide verbonden aan de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen, hebben met Mara Yerkes van de Universiteit Utrecht en Jana Javornik van de Universiteit van Leeds in het internationale wetenschappelijke journal Social Policy and Administration een artikel gepubliceerd met als titel “Central-local tensions in the decentralization […]

We hebben weleens ervaringsdeskundigen gebruikt. Maarja, ze bleven niet hangen.

Het bleef in mijn gedachten, die uitspraak tijdens een online-bijeenkomst. “We hebben weleens ervaringsdeskundigen gebruikt. Maarja, ze bleven niet hangen.” Ervaringsdeskundigen betrekken is van harte toe te juichen. Wat me dwars zit zijn de woorden die de spreker koos en de intentie die dat mogelijk reflecteert.  De waarde van ervaringskennis Bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Werkplaats Sociaal […]

Hoe gaat het met u? Verslag van een online bijeenkomst over stress sensitieve dienstverlening

Stress kent veel oorzaken en ook gevolgen, feit is: professionals en vrijwilligers kunnen op veel manieren bijdragen aan het voorkomen of verminderen van stress. Op 25 februari 2021 organiseerden de Zorgalliantie en Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen een ontmoeting om hierover in gesprek te gaan. Meer dan dertig professionals vanuit diverse organisaties sloten aan om te luisteren, mee te […]

Oproep om bij te dragen aan het signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van verborgen armoede

Armoede zien, het durven te bespreken en er iets mee te doen is voor veel mensen niet vanzelfsprekend. De Werkplaatsen Sociaal Domein (Arnhem en Nijmegen, Twente en Utrecht) ontwikkelen daarom een werkwijze die mensen hierbij houvast biedt. Zo leren inwoners, vrijwilligers en professionals samen hoe armoede doorbroken kan worden. Woon of werk je in Lingewaard en wil je meewerken? Fijn! […]

Ondergedompeld in de wereld van de Liemerse agrariër

Medio 2019 publiceerde de Algemene Rekenkamer de resultaten van een onderzoek met dit opmerkelijke nieuws: “Ondanks de financiële steun uit Brussel heeft nog steeds een op de drie Nederlandse boeren een inkomen onder het bruto wettelijk minimumloon.” Desondanks krijgt financiële krapte van die agrariërs maar weinig aandacht, ook niet in het onderwijs aan studenten Social Work. Tijd dus om, in […]