Alle berichten over “Jongeren inclusie en participatie (JIP)“

Werklab helpt kwetsbare studenten aan passende stage- en werkplekken

Soms staat een beperking of een chronische ziekte het vinden van een stage of werkplek in de weg. Daarom is in 2019 het project Werklab gestart. Binnen Werklab krijgen studenten die dat nodig hebben extra ondersteuning bij hun zoektocht. Werklab is een samenwerking tussen de HAN, Radboud Universiteit, ROC Nijmegen, WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en UWV Werkbedrijf.

Onderzoek naar jongeren kan ook door jongeren gedaan worden

“Ik zie het als mijn persoonlijke missie om de stem van kinderen en jeugdigen en hun visie op maatschappelijke problemen een plek te geven in onderzoek” Hilde Wierda-Boer Het Leeratelier Jongeren, Inclusie & Participatie (JIP), onderdeel van de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen die aan het lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit van de HAN verbonden is, stimuleert onderzoek en […]

Uitnodiging voor ARENA-bijeenkomst Leeratelier Jongeren, Inclusie & Participatie (JIP)

Datum:  29 maart 2021 Locatie: online via Teams Tijd:       14:30 – 16:30 uur Op 29 maart vindt er een online ARENA-bijeenkomst plaats van het Leeratelier Jongeren, Inclusie & Participatie (JIP). JIP is een van de leerateliers binnen de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen. In dit leeratelier leren en ontwikkelen we met elkaar rond het vraagstuk: Hoe kunnen we […]

Leeratelier JIP (Jongeren, Inclusie en Participatie) van de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen

Joos Meesters, docent-onderzoeker bij de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen: In dit leeratelier zijn veel partijen betrokken. Het leeratelier stelt onderzoekend leren centraal in het netwerk van al deze partijen die betrokken zijn bij jongeren die het niet redden zelfstandig een plek in de samenleving te krijgen. Op 14 september hadden we een inspirerende bijeenkomst bij de Werkplaats Inclusie […]