Lisbeth Verharen

Sociale kwaliteit op de dag van de wijkteams

De belangstelling voor sociale kwaliteit als richtinggevend kader voor het sociaal domein neemt toe. Met verschillende spelers in de sociale basis van diverse gemeenten verkennen we al langer de mogelijkheden om sociale kwaliteit te verbinden aan het waarderen en onderhouden van de sociale basis. Dat betekent dat we kijken op welke wijze de sociale basis van een gebied bijdraagt aan […]

Verslag online sessie Hoopvol en Kwetsbaar

Op 19 februari presenteerde ik de conclusies uit onze publicatie Hoopvol en Kwetsbaar, over de sociale gevolgen van Corona, van de Werkplaatsen Sociaal Domein en Movisie. Tijdens deze online sessie reageerden Marieke Kleiboer, directeur Maatschappelijke Ondersteuning bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Eric van den Burg, bestuursvoorzitter Sociaal Werk Nederland en Janny Bakker-Klein, voorzitter Raad van Bestuur van […]

Werk maken van Ervaringsdeskundigheid

In het werkveld van zorg en welzijn zijn steeds meer ervaringsdeskundigen werkzaam bijvoorbeeld om de brug te slaan tussen mensen in kwetsbare omstandigheden en professionals of om professionals en de organisatie te adviseren over hun werkwijzen en het beleid. Bij de HAN zijn we ons ook steeds meer bewust van de toegevoegde waarde van samenwerken met ervaringsdeskundigen: in onderwijs en […]