Erik Jansen

De spanning tussen centraal en lokaal bij decentralisering van sociaal beleid

Associate lector Capabilities in Zorg en Welzijn Erik Jansen en senior onderzoeker Annica Brummel, beide verbonden aan de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen, hebben met Mara Yerkes van de Universiteit Utrecht en Jana Javornik van de Universiteit van Leeds in het internationale wetenschappelijke journal Social Policy and Administration een artikel gepubliceerd met als titel “Central-local tensions in the decentralization […]

Masterclass Capability Approach in samenwerking met Platform Stad en Wijk

Online Masterclass ‘Capability Approach’ (10 december) De laatste tijd kom je steeds vaker de term Capability Approach tegen in adviezen, onderzoeken en beleidsdocumenten. De achterliggende gedachte van deze benadering is dat het welzijn van mensen niet alleen wordt bepaald door de verschillende behoeften en talenten die mensen hebben, maar ook door de (on)mogelijkheden die de omgeving hen daartoe biedt. Bij […]

De waarde van sociaal-artistieke activiteiten in de wijk

Kenniscentrum HAN Sociaal onderzoeker Wytske Lankester voerde een onderzoek uit naar het proces van interactie en betekenisgeving bij sociaal-artistieke ontmoetingen in de wijk. De onderzoeksvraag was: Hoe werkt het samenspel rondom kunst, ontmoeting en betekenisgeving in het proces van plannen en uitvoeren van het sociaal-artistieke project Hallo Heseveld! met bewoners, studenten en professionals in de wijk Heseveld? Het resultaat van het […]

Leren van lerende praktijken in het sociaal domein

Doen-door-leren en leren-door-doen vormen belangrijke elementen van het proces van de Werkplaatsen Sociaal Domein (WSD) en er wordt landelijk dan ook veel gewerkt met een of andere vorm van actieonderzoek of actieleermethoden. Vaak gebeurt dat in de setting van een leergemeenschap of een leernetwerk met deelnemers vanuit verschillende disciplines en perspectieven. Maar hoe doe je dat op een goede manier […]

In gesprek met kinderen en jongeren in tijden van Covid-19

Op de persconferentie van het kabinet op 19 mei gaf premier Rutte aan dat het belangrijk is dat we met kinderen en jongeren in gesprek gaan over de corona-maatregelen en hun gevolgen omdat zij de toekomstige volwassenen zijn. En daagde hij kinderen en jongeren uit om in actie te komen. In dit korte artikel op basis van hun ervaringen met […]