Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen

De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen ondersteunt de huidige transformatie in het sociaal domein en richt zich op de informele en formele ondersteuning van burgers in kwetsbare posities. Centraal staat het werken en leren vanuit het perspectief van de burger.

Er zijn 14 werkplaatsen in Nederland. In dit animatiefilmpje meer informatie over de doelstellingen en werkwijzen van de werkplaatsen.