Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen

De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen ondersteunt de huidige transformatie in het sociaal domein en richt zich op de informele en formele ondersteuning van burgers in kwetsbare posities. Centraal staat het werken en leren vanuit het perspectief van de burger. Er zijn 14 werkplaatsen in Nederland. In dit animatiefilmpje meer informatie over de doelstellingen en werkwijzen van de werkplaatsen.

Sociale kwaliteit op de dag van de wijkteams

De belangstelling voor sociale kwaliteit als richtinggevend kader voor het sociaal domein neemt toe. Met verschillende spelers in de sociale basis van diverse gemeenten verkennen we al langer de mogelijkheden om sociale kwaliteit te verbinden aan het waarderen en onderhouden van de sociale basis. Dat betekent dat we kijken op welke wijze de sociale basis van een gebied bijdraagt aan […]

Expertmeeting “Opbouwwerk in tijden van Covid-19”

Werkplaats Sociaal Domein Zuyd (WSD Zuyd) van Zuyd Hogeschool en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) organiseren op donderdag 15 april 2021 (15.00 – 16.30 uur) de digitale Expertmeeting ‘Opbouwwerk in tijden van Covid-19’. Deze bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmedewerkers en docenten Social Work en professionals en vrijwilligers in het sociaal domein. PROGRAMMA 15.00-15.05 Welkom door Sabrina Keinemans, lector […]

De spanning tussen centraal en lokaal bij decentralisering van sociaal beleid

Associate lector Capabilities in Zorg en Welzijn Erik Jansen en senior onderzoeker Annica Brummel, beide verbonden aan de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen, hebben met Mara Yerkes van de Universiteit Utrecht en Jana Javornik van de Universiteit van Leeds in het internationale wetenschappelijke journal Social Policy and Administration een artikel gepubliceerd met als titel “Central-local tensions in the decentralization […]

We hebben weleens ervaringsdeskundigen gebruikt. Maarja, ze bleven niet hangen.

Het bleef in mijn gedachten, die uitspraak tijdens een online-bijeenkomst. “We hebben weleens ervaringsdeskundigen gebruikt. Maarja, ze bleven niet hangen.” Ervaringsdeskundigen betrekken is van harte toe te juichen. Wat me dwars zit zijn de woorden die de spreker koos en de intentie die dat mogelijk reflecteert.  De waarde van ervaringskennis Bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Werkplaats Sociaal […]