Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen

De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen ondersteunt de huidige transformatie in het sociaal domein en richt zich op de informele en formele ondersteuning van burgers in kwetsbare posities. Centraal staat het werken en leren vanuit het perspectief van de burger. Er zijn 14 werkplaatsen in Nederland. In dit animatiefilmpje meer informatie over de doelstellingen en werkwijzen van de werkplaatsen.

Werklab helpt kwetsbare studenten aan passende stage- en werkplekken

Soms staat een beperking of een chronische ziekte het vinden van een stage of werkplek in de weg. Daarom is in 2019 het project Werklab gestart. Binnen Werklab krijgen studenten die dat nodig hebben extra ondersteuning bij hun zoektocht. Werklab is een samenwerking tussen de HAN, Radboud Universiteit, ROC Nijmegen, WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en UWV Werkbedrijf.

Onderzoek naar jongeren kan ook door jongeren gedaan worden

“Ik zie het als mijn persoonlijke missie om de stem van kinderen en jeugdigen en hun visie op maatschappelijke problemen een plek te geven in onderzoek” Hilde Wierda-Boer Het Leeratelier Jongeren, Inclusie & Participatie (JIP), onderdeel van de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen die aan het lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit van de HAN verbonden is, stimuleert onderzoek en […]

Toepasbaar maken van sociale kwaliteit voor de sociale basis: van theorie naar praktijk

Nicole Moorman, onderzoeker bij het lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit en de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen: Leeratelier Binnen het leeratelier ‘Toepasbaar maken van Sociale Kwaliteit voor de sociale basis’ zoeken we samen met gemeenten en welzijnsorganisaties naar manieren om vanuit het concept van Sociale Kwaliteit invulling te geven aan het samenwerken in de sociale basis in een wijk […]

Sociale kwaliteit op de dag van de wijkteams

De belangstelling voor sociale kwaliteit als richtinggevend kader voor het sociaal domein neemt toe. Met verschillende spelers in de sociale basis van diverse gemeenten verkennen we al langer de mogelijkheden om sociale kwaliteit te verbinden aan het waarderen en onderhouden van de sociale basis. Dat betekent dat we kijken op welke wijze de sociale basis van een gebied bijdraagt aan […]

Expertmeeting “Opbouwwerk in tijden van Covid-19”

Werkplaats Sociaal Domein Zuyd (WSD Zuyd) van Zuyd Hogeschool en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) organiseren op donderdag 15 april 2021 (15.00 – 16.30 uur) de digitale Expertmeeting ‘Opbouwwerk in tijden van Covid-19’. Deze bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmedewerkers en docenten Social Work en professionals en vrijwilligers in het sociaal domein. PROGRAMMA 15.00-15.05 Welkom door Sabrina Keinemans, lector […]