Master Track Lean Engineering groeit

Twee jaar geleden is vanuit het Lectoraat Lean/Word Class Performance de specialisatie richting Lean Engineering ontwikkeld voor studenten van de Master Engineering Systems. De belangstelling voor de modules binnen deze specialisatie neemt toe. In het cursusjaar 2019/2020 hebben zo’n 10 studenten de modules gevolgd. Dit cursusjaar zijn het zo’n 20 studenten.

Over de Master Track Lean Engineering
Kennis voor het Lean ontwikkelen van slimme producten en processen wordt door studenten én werkveld als belangrijk ervaren. De eerste studenten die deze modules gevolgd hebben, beginnen met hun afstudeeropdrachten. Kern in de master, en in de opdrachten, is het kunnen modelleren van complexiteit (product of proces) en het analyseren van alternatieve ontwerp- of besturingskeuzes. Hierbij worden vaak analytische en/of simulatiemodellen gebruikt. Nieuwe technologie speelt vrijwel altijd een belangrijke rol. Het is de bedoeling van het lectoraat om de studenten in te zetten bij de verschillende onderzoeks- en/of bedrijfsprojecten. Hiermee wordt de dienstverlening van het lectoraat naar het bedrijfsleven versterkt. Voor de studenten is het een mooie kans om direct relevante ervaringen op te doen.

Eerste studentprojecten afgerond
Het afgelopen half jaar zijn diverse interessante projecten afgerond door studenten die de master module Lean Process Development hebben gevolgd. Zo is een kleine groep studenten bezig geweest met het ontwikkelen van een scheduling algorithme voor de volgorde van planning op een machine waarbij sprake is van volgorde afhankelijke omsteltijden. Een andere groep studenten heeft een Proof-of-Concept opgeleverd voor het gebruik van een Augmented Reality bril bij het ompakken van producten. Weer een ander groepje heeft een efficiënte lay-out ontwikkeld voor een Engineer-to-Order bedrijf dat kapitaalgoederen produceert. Deze projecten worden nu opgevolgd met afstudeerprojecten van studenten uit de Master Engineering Systems.

Meer informatie
Bezoek onze website voor voltijd studenten en deeltijd studenten.
Bekijk de video waarin Carst Hartkamp vertelt hoe hij deze master track Lean Engineering ervaart.
Of luister naar het verhaal van Emily McGowan die ook haar ervaringen met deze master track deelt.

Voor meer inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met:
Jannes Slomp, Lector World Class Performance
jannes.slomp@han.nl