Kenniscentrum

Het Kenniscentrum Technologie & Samenleving verzorgt onderzoekstrajecten in opdracht van en samen mét de beroepspraktijk. De onderzoeksprojecten bevorderen de onderzoekende houding bij zowel ervaren technici als ingenieurs in opleiding. Dat resulteert in een sterkere onderzoekscultuur binnen de beroepspraktijk én binnen de HAN.

Praktijkgericht onderzoek neemt in toenemende mate een belangrijke positie in bij de HAN. Dit heeft verschillende redenen:

  • Praktijkgericht onderzoek is een belangrijk middel om de kennis van de nieuwste ontwikkelingen in de wetenschap en de beroepspraktijk actueel te houden. Dat is essentieel in een tijd van snelle technologische en maatschappelijke veranderingen.
  • Onderzoek doen is voor professionals een belangrijke vaardigheid. De beroepspraktijk vraagt in toenemende mate om werknemers die een grondige praktijkkennis combineren met een onderzoekende houding en kennis van onderzoeksresultaten en methoden en technieken, om zodoende hun beroepspraktijk te verbeteren en te vernieuwen.
  • Praktijkgericht onderzoek draagt bij aan de beoogde en noodzakelijke kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het helpt om het onderwijs vakinhoudelijk up to date te houden en versterkt de verbinding van het onderwijs met het werkveld, door inbreng van actuele wetenschappelijke kennis en cases uit het werkveld in de opleiding.
  • Praktijkgericht onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling en innovatie van de beroepspraktijk en aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de regio.

Het Kenniscentrum Technologie & Samenleving omvat 10 lectoraten. In een lectoraat verricht een lector samen met onderzoekers praktijkgericht onderzoek binnen hun expertisegebied. De 10 lectoraten van het kenniscentrum verrichten onderzoek in de onderzoekslijnen Automotive, Biodiscovery, Techniek in zorg en welzijn, Duurzame energie en Organisatie & communicatie.