Europees Lean 4.0 netwerk afstudeerders Lean Engineering

Diverse afstudeerders binnen de HAN Master Engineering Systems, die afstuderen op het gebied van Lean Engineering, zullen participeren in het Europese LEAN 4.0 netwerk.  In periodieke bijeenkomsten zullen studenten uit verschillende landen overleggen over hun projecten. Al deze studenten zijn bezig met het ontwikkelen van nieuwe technologie in productiebedrijven.

Internationale samenwerking in onderzoek
Het lectoraat Lean/World Class Performance participeert in het Europese Lean 4.0 onderzoeksproject. In dit project wordt samengewerkt met de NTNU te Noorwegen, UGent uit België en de University of Applied Sciences te Osnabrück. In het Lean 4.0 project wordt samen met een aantal bedrijven kennis en kunde ontwikkeld op het gebied van Lean 4.0, het samengaan van Lean en Industry 4.0 technologieën.

Internationaal netwerk voor studenten Lean Engineering
Vanuit de verschillende universiteiten die participeren in Lean 4.0 zijn circa 20 studenten betrokken die een project doen op het gebied van Lean 4.0. Denk hierbij aan projecten rond de toepassing van het Digital Twin concept in planning & besturing, de integratie van robots/cobots, het gebruik van Augmented Reality in productie, Data Analytics, et cetera. Op 29 maart namen de studenten deel aan een masterclass waar na een inleiding op het Lean 4.0 project werd ingegaan op de kunst van story telling. Story telling is een essentiële vaardigheid voor het functioneren in succesvolle netwerken. Vanaf eind april zullen de studenten maandelijks in kleinere, gefocuste, netwerkbijeenkomsten hun opgedane kennis delen en  vragen stellen. Docentonderzoekers faciliteren deze bijeenkomsten. Geïnteresseerde bedrijfsbegeleiders kunnen aanschuiven bij deze sessies.

Groeiende interesse in Lean Engineering
Het aantal MES (Master Engineering Systems) studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen dat afstudeert op het gebied van Lean Engineering neemt toe. In 2020 kozen circa 10 studenten deze specialisatie. In 2021 zijn dit er al 20. Veel van deze studenten zullen op een Lean 4.0 project afstuderen en zo bij het onderzoek betrokken worden. Dankzij het initiatief van het Europese Lean 4.0 onderzoeksproject zullen de netwerkkwaliteiten van deze afstudeerders vergroot worden.

Meer informatie
Wilt u op de hoogte blijven van dit onderzoeksproject?
Volg ons dan op LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lean4zero/
Of bezoek onze website: www.lean4zero.com

Bent u geïnteresseerd in de Masteropleiding Egineering Systems?
Bezoek dan onze website: Master of Engineering Systems, Lean Engineering track (hanuniversity.com)