Alle berichten over “M-BIS“

HAN Centrum IT+Media start structurele samenwerking met SEECE

Onlangs startte een enthousiaste samenwerking tussen het HAN Center of Expertise ‘Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise’ (SEECE) en het HAN Centrum IT+Media (CIM). “Vanuit het HAN Centrum IT+Media opereert Van Heesch op het snijvlak tussen ICT en energietechnologie. Hij geeft een aantal voorbeelden van ICT-toepassingen op het gebied van duurzame elektrische energie.” Voor de volledige tekst, zie http://specials.han.nl/sites/seece/actueel/nieuws/duurzame-energie-vraagt-o/index.xml

HAN Centrum IT+Media speelt sleutelrol in het nieuwe Fieldlab Eerstelijns Gezondheidzorg Thermion

Het onlangs opgerichte HAN Centrum IT+Media (kortweg CIM) speelt een voorname rol in het Fieldlab Eerstelijnszorg, dat op 6 november zijn  ‘Take Off’ bijeenkomst kende. Het fieldlab is gevestigd in Academisch Gezondheidscentrum Thermion te Lent. Dit is tevens de locatie van de gelieerde HAN leerwerkplaats, waaraan het CIM ook een bijdrage levert. Theo Theunissen, docent-onderzoeker bij CIM en ICA, is […]

Centrum IT+Media participeert volop in RAAK Project Dietiek

Op 6 nov was de kick-off van het RAAK-MKB project ‘Transparante Dieetbehandeling bij Cardiovasculair Risicomanagement’. In dit project, dat wordt aangevoerd door het HAN lectoraat ‘Voeding in relatie tot Sport en Gezondheid’, wordt gekeken naar effectieve meting en datavergaring op het gebied van voedingsinterventies gericht op cardiovasculaire risicopatienten. Het gaat om meet-, vraag- en registratiehandelingen die diëtisten telkens weer moeten […]

HAN Centrum IT+Media publiceert nieuw boek over Datamodellering

Met trots kunnen wij melden dat medewerkers van het HAN Centrum IT+Media onlangs een nieuw leerboek publiceerden op het gebied van datamodellering: “Fact Oriented Modeling with FCO-IM: Capturing Business Semantics in Data Models with Fully Communication Oriented Information Modeling”. De auteurs zijn Jan Pieter Zwart, Marco Engelbart (docent-onderzoekers bij de Informatica en Communicatie Academie en het CIM) en Stijn Hoppenbrouwers […]

HAN Centrum IT+Media adviseert De Nederlandsche Bank

Afgelopen maanden werkte lector Stijn Hoppenbrouwers van het HAN Centrum IT+Media aan een adviesrapport voor de directie van De Nederlandsche Bank. Door een tweekoppige ‘externe toetsingscommissie’ werd een oordeel gegeven over een vierjarig project, ‘Caesar’, dat vanuit de DNB Divisie Statistiek de gegevenshuishuiding, datamanagement, data-architectuur en de bijbehorende technische infrastructuur grondig heeft herzien. Het oordeel pakte positief uit, met de […]