Alle berichten over “Automotive“

Hoe Smart technologie te verweven in technisch (auto)onderwijs

door Menno Herkes @han.nl Smart technologie en elektrificatie: elke autoreclame staat er bol van. Dit is ook het mbo niet ontgaan. Het lectoraat Lean, een internationale groep van mbo automotive scholen en enkele bedrijven (onder leiding van het Graafschap College in Doetinchem) werken samen om meer inzicht te krijgen in hóe smart technologie verweven kan worden in het technisch (auto) […]

Bedrijfsbezoek E-Go in Aachen

In het kader van het Erasmus+ programma Automotive on an Y-Junction, zijn Menno Herkes en ik (Jarek Keiren) begin 2020 op bezoek geweest bij onze projectpartners in Duitsland. Het doel van het project is een internationale samenwerking op het gebied van onderwijs met betrekking tot voertuigonderhoud en wat er de komende jaren zal gaan veranderen.   Over E-Go E-Go is […]

Automotive docenten en studenten starten met agile projectmanagement

De HAN bereidt haar technische studenten voor om goed te kunnen werken in een snel veranderende complexe omgeving. In het derde jaar van hun studie werken techniek studenten een semester lang in multidisciplinaire groepen aan een project. De meeste projecten zijn aangedragen door het bedrijfsleven. Zo zijn vorig schooljaar 178 studenten door Ben Knapen getraind en begeleid in het agile […]

Onderzoek naar autogarage van de toekomst

Het lectoraat Lean brengt samen met het lectoraat Automotive, beide verbonden aan de HAN,  de toekomst van de Nederlandse autogarage in kaart. Door drie ontwikkelingen: moderne autotechnologie, modernere procestechnologie en een sterk veranderende vraag van de automobilist, zal de toekomstig autogarage er radicaal anders uitzien dan de huidige. Op 20 september is het project samen met het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen afgetrapt. […]

Nieuwe onderzoeksprojecten binnen het HAN Lean-QRM Centrum

Vanaf september 2017 starten een aantal nieuwe, gesubsidieerde, onderzoeksprojecten binnen het HAN Lean-QRM Centrum. In deze onderzoeksprojecten wordt intensief samengewerkt met het bedrijfsleven. RAAK KIEM-project ‘Nieuwe kansen voor Flexibele Productieautomatisering’ In dit project wordt onderzocht op welke wijze nieuwe, flexibele productiesystemen beter ingebed kunnen worden in de goederenstroom van bedrijven, met gebruikmaking van beschikbare data in de gehele waardestroom van […]