Alle berichten over “Architecture in Health“

HAN Centrum IT+Media speelt sleutelrol in het nieuwe Fieldlab Eerstelijns Gezondheidzorg Thermion

Het onlangs opgerichte HAN Centrum IT+Media (kortweg CIM) speelt een voorname rol in het Fieldlab Eerstelijnszorg, dat op 6 november zijn  ‘Take Off’ bijeenkomst kende. Het fieldlab is gevestigd in Academisch Gezondheidscentrum Thermion te Lent. Dit is tevens de locatie van de gelieerde HAN leerwerkplaats, waaraan het CIM ook een bijdrage levert. Theo Theunissen, docent-onderzoeker bij CIM en ICA, is […]

Centrum IT+Media participeert volop in RAAK Project Dietiek

Op 6 nov was de kick-off van het RAAK-MKB project ‘Transparante Dieetbehandeling bij Cardiovasculair Risicomanagement’. In dit project, dat wordt aangevoerd door het HAN lectoraat ‘Voeding in relatie tot Sport en Gezondheid’, wordt gekeken naar effectieve meting en datavergaring op het gebied van voedingsinterventies gericht op cardiovasculaire risicopatienten. Het gaat om meet-, vraag- en registratiehandelingen die diëtisten telkens weer moeten […]

04-11-15: Onderzoeksmiddag Kenniscentrum

____________________________________________________   ONDERZOEKSMIDDAG KENNISCENTRUM “HOE INFORMATIETECHNOLOGIE ALLES VERANDERT” WOENSDAG 4 NOVEMBER 2015 12.00 – 17.00 UUR HAN FACULTEIT TECHNIEK RUITENBERGLAAN 26 | ARNHEM PROGRAMMA en AANMELDEN ____________________________________________________