Maak kennis met Adviesbureau Subsidies

Dit onderdeel van de HAN helpt je bij het aanvragen van subsidies. Samen komen we tot een kansrijk en sterk voorstel. We combineren jouw inhoudelijke kennis en onze know-how voor een soepeler proces. Dit blog is de verzamelplaats voor activiteiten, delen van successen en het stellen van vragen over Onderzoeks- en Onderwijssubsidies. Meer informatie over de werkwijze en het team Adviesbureau Subsidies is te vinden op HAN Insite Subsidies (voor medewerkers).

Thema’s Comeniusprogramma 2021 bekend

Het Comeniusprogramma stelt onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs in staat om hun visie op onderwijs(vernieuwing) in de praktijk te brengen. Elk jaar benoemt het programma een aantal thema´s waarop aanvragen ingediend kunnen worden. In deze blog meer informatie over het programma en de nieuwe thema´s.

Opnieuw vier Comeniusbeurzen voor HAN onderwijsinnovatie

Als docent of onderzoeker een innovatie doorvoeren binnen het onderwijs? Dat kan elk jaar met het Comeniusprogramma. De HAN kan trots zijn op de uitslag van de vierde ronde van het Comeniusprogramma. Met een budget voor 66 beurzen en maar liefst 353 ingediende intentieverklaringen was de belangstelling voor het programma groot. Het budget voor de beurzen werd verdeeld over 40 […]

Drie HAN projecten krijgen subsidie vanuit de RAAK-publiek ronde van 2019!

In totaal werden in 2019 59 RAAK-publiek aanvragen ingediend bij het Regieorgaan SIA en was er budget voor 24 projecten. Onlangs is door de subsidieverstrekker de uitslag bekend gemaakt. Van de vijf (5) door de HAN ingediende aanvragen zijn er twee (2) gehonoreerd. Daarnaast is de HAN betrokken als partner in een eveneens gehonoreerd project van de Hogeschool Leiden.