Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek: Terugkomdag en casusverslag van Lisa

Door Lisa van de Loo, student Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Terugkomdag
Vandaag, 14 mei, was de terugkomdag op de HAN in Nijmegen voor alle stagiaires van de richting medisch. Elke stagiaire, of je nou cytologie stagiaire bent zoals ik of als je stagiaire bent op de medische microbiologie, mogen over 3 dagen verspreid terugkomen samen met alle afstudeerders. In totaal zijn er dus 3 verschillende groepen de gemixed worden op deze dagen.

Ik zat dus in het lokaal met verschillende vakgroepen als het ware. Omdat er zoveel stagiaires zijn, is deze activiteit over 3 dagen verspreid. Gelukkig hoef je zelf maar een dag te komen. Echter wordt je wel ingedeeld en als de dag je niet uit komt moet je zelf zien te ruilen.

Op deze terugkomdag moet je een presentatie houden over je stage. Deze presentatie moet 5 tot 10 minuten duren. Op mijn stage vorige week heb ik mijn presentatie in elkaar gezet.

20140512_081151

In de presentatie staat onder andere wat je allemaal doet op je stage, waar je zit, wat je geleerd hebt en wat je nog hoopt te leren. Het was heel interessant maar het duurde allemaal wel lang. Iedereen die net als ik de cytologie cursus volgt, doet vrijwel precies hetzelfde. In de cytologie presentaties zat dan ook niet veel verschil. In die van de medische microbiologen wel, want zij hebben geen cursus en hoeven zich dan ook niet aan een schema te houden. De presentaties van de afstudeerders vond ik het interessantste. De meesten waren vooral bezig met moleculaire diagnostiek waar ook wel een beetje mijn interesses liggen. Echter weet ik ook nog steeds niet na deze presentaties wat ik nou leuk zou vinden om als afstudeeropdracht te doen.

Mijn eigen presentatie ging prima, maar ik heb dan ook totaal geen moeite met presenteren en vind het meestal nog leuk ook!  Dat was op de middelbare school wel anders maar met onze opleiding hier op de HAN hebben we al zo vaak moeten presenteren dat ik het tegenwoordig niet als een vervelende verplichting zie.

Casusverslag

Ik ben de laatste weken druk bezig met mijn casusverslag. Dit is vergelijkbaar met een eindverslag van je stage. Alleen gaat dit over een bepaalde casus die ik heb uitgekozen en ga ik dieper op de technologie in. In dit geval is dat de immunologie. Ik heb namelijk een casus gekozen waarbij een adenocarcinoom is uitgezaaid naar het pleuravocht van een patiënt. Hierbij bekijk ik natuurlijk alle preparaten zelf en beschrijf ze. Daarnaast ga ik dus in op de immunologie die toegepast is om te verifiëren waar de uitzaaiing oorspronkelijk vandaan kwam. Dit blijkt uiteindelijk de mamma (borst) te zijn geweest.

Maar waarom kies je voor bepaalde immuno’s en hoe komt het dat ze dan bevestigen dat het om een uitzaaiing van een bepaalde tumor gaat? Dat is best ingewikkeld en met het uitzoeken van deze vragen ben ik dan ook best veel tijd kwijt. Maar ik weet wel dat als ik er veel tijd in steek en er serieus aan werk, dat het dan een mooi verslag wordt waar ik tevreden over kan zijn. Echter ben ik hier nog lang niet klaar mee, dus daar ga ik de komende tijd nog flink mee aan de slag.

Groetjes,

Lisa