Voor Nikola is geconcentreerde zonnecollector springplank naar onderzoekswereld

De 26-jarige Nikola Pozderovic (zie foto) heeft als student Werktuigbouwkunde een stage èn een afstudeertraject doorlopen bij het HAN-onderzoeksproject CONSOLE (CONcentrated SOLar Energy). Hierin worden innovaties voor geconcentreerde zonne-energiesystemen voor commerciële toepassingen onderzocht. Inmiddels is de oud-student zelfs onderzoeker geworden bij het Lectoraat Duurzame Energie van de HAN!

This posting in English

Hij is heel trots op het feit dat CONSOLE de publieksprijs heeft gewonnen bij de uitreiking van de RAAK-award op 19 november 2020. “CONSOLE heeft inhoudelijk hoogstaande innovaties. De publieksprijs maakt duidelijk dat dit gezien wordt.”

Stagelopen

In zijn stagetijd was het nog gebruikelijk een introductie te hebben en vervolgens een verdiepende stage. “Na die eerste stage had ik nog best wat twijfels over mijn studie Werktuigbouwkunde en had niet echt een gevoel van voldoening”, bekent Nikola. “Het enige wat ik zeker wist was dat ik iets met duurzaam en iets met energie wilde doen. Dat leidde tot mijn verdiepende stage bij het Lectoraat Duurzame Energie, in het project CONSOLE, onder begeleiding van Roel Jansen.”

Veel geleerd

Nikola heeft tijdens zijn stage allerlei optimalisaties uitgevoerd aan een geconcentreerde zonnecollector. “De werkzaamheden waren erg divers en ik kon naast praktisch bezig zijn ook kijken hoe fysisch de boel in elkaar stak. Hier heb ik mijn kennis echt kunnen toepassen. Wat optica, programmeren (Matlab), thermodynamica betreft heb ik me goed kunnen verdiepen.”

Licht proeven

Hoofddoel en resultaat was voor Nikola uiteindelijk om de hoek nauwkeurig uit te lezen, zodat het systeem de zonnevolging volledig deed en daarmee een hogere efficiëntie had. Hij lacht. “Het was qua ervaring veel concreter dan in de lessen en zelfs in projecten die ik deed. Het heeft me voor het eerst licht laten proeven; van hoe je kennis toepast in de context van het beroepenveld. Ik wist al dat ik met duurzame energie bezig wilde zijn, maar door binnen het project CONSOLE te werken kreeg ik concreet een idee waarin ik wilde gaan werken en wist ik wat mij greep.”

“In het onderzoeksveld van de duurzame energie zit sterk de interesse die ik had ontwikkeld, dus was ik blij dat ik voor mijn afstuderen ook terecht kon bij hetzelfde project.” Het nieuwe doel van Nikola was het modelleren van de zonnecollector; een stuk complexer dan zijn stage.

Onderzoekshouding

“Wat het beroepenveld betekent voor een onderzoeker? Dat heb ik bij mijn stage geproefd en gedurende mijn afstuderen echt geleerd. Als onderzoeker moet je niet alleen weten wat de juiste kennis is, maar ook waar je deze kan halen, bij wie en hoe. Met een vrij complex onderwerp van vloeistofdynamica en modelleren in NX moest ik, met vallen en opstaan, leren dit op een serieuze manier op te zetten. Aan het eind van mijn afstuderen was ik een stuk professioneler in houding en had ik voor mij gevoel het meeste geleerd van heel mijn schoolperiode. Ik wist dat ik nog veel te leren had, maar ik had voldoende vertrouwen in mijn vaardigheden om het (werk)veld in te gaan!”

Via CONSOLE bleek dat veld voor Nikola gelukkig ook het onderzoeksveld te zijn voor hem. Leon Bunthof (zie foto door Marcel Krijgsman), een van de trekkers van CONSOLE, wilde hem graag bij het Lectoraat Duurzame Energie hebben voor een project dat qua modellering en gebruik van warmte raakvlakken had met zijn afstuderen.

Groene professional

“Ik wist nog niet zeker waar of wat ik met mijn toekomst wilde, maar een kans om als onderzoeker het veld in te gaan wilde ik niet laten liggen. Hier kon ik in het begin net als bij mijn afstuderen met tunnelvisie op een project zitten. Gaande weg kon ik mijn blik verbreden om meer projecten en taken aan te nemen. Voor je het weet ben je dan echt een (groene) professional, en ik zelf had dat te danken aan het project CONSOLE en de mensen daarin.”

Vervolgens is Nikola bescheiden. “Zelf was mijn bijdrage klein vergeleken bij de grote mannen in het project zoals Leon Bunthof en Roel Jansen, maar voor mijn eigen ontwikkeling was CONSOLE een springplank naar een hele wereld; Open Up New Horizons!”

Bronnen en fotografie: HAN, SAM