Connectr Innovatielab gericht op Energie en Mobiliteit

Vanaf eind 2021 moet het Connectr Innovatielab openen. Dit lab is gericht op Energie en Mobiliteit. Momenteel wordt er druk gewerkt aan ontwerp en invulling. Maar tot het zover is, staan de hybride leeromgevingen op het IPKW in Arnhem, de locatie van het nieuwe lab op een externe campus van de HAN, allesbehalve stil.

In de hybride leeromgevingen werken studenten Automotive, Elektrotechniek, Industrieel Product Ontwerpen, Technische Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde samen met onderzoekers en ondernemingen aan maatschappelijke vraagstukken. Deze leeromgevingen zijn het:

Deze leeromgevingen kun je zien als ‘opmaat’ naar het Innovatielab.

Iwan van Bochove is operational manager van het MIC en kan niet wachten tot het Innovatielab wordt geopend.

Iwan, is het niet oneerbiedig om de hybride leeromgeving als een soort ‘aanloopje’ naar het Innovatielab te zien?

“Nee. Hier maken we serieuze stappen in het vormgeven van die onderwijs-onderzoekers-bedrijven samenwerking, zodat we een goed werkende structuur hebben waar we straks mee van start kunnen gaan. In het lab kan die samenwerking veel intensiever zijn. Dat is enorm belangrijk, want zo leid je studenten het beste op voor de werkpraktijk en geef je ook bedrijven de kans om te zien welke studenten ze aan zich kunnen binden. Hoe meer en dichter die bedrijven bij de studenten zitten, hoe zinvoller zo’n hybride leeromgeving dus voor iedereen wordt.”

Dan kan ik me voorstellen dat je staat te popelen tot het Innovatielab opengaat?

“Zeker. Het gaat namelijk zo goed met de hybride leeromgevingen nu, dat we bijna uit onze voegen barsten. De animo vanuit de HAN is groot, vanuit het onderzoeksveld loopt de interesse ook flink op en nu komen ook de eerste projecten waarbij grote bedrijven van serieuze omvang interesse tonen.”

Kun je een voorbeeld noemen van zo’n project dat uit zijn voegen barst?

“Het project Waterstof & Mobiliteit begint inmiddels behoorlijk groot te worden. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een waterstofvoertuig. Inmiddels is de ontwikkeling van de businesscase daarvoor bezig en hebben ook de eerste bedrijven zich gemeld. Want de ontwikkeling van zo’n voertuig heeft natuurlijk alleen maar zin als je het echt in productie kunt brengen.”

Wat is momenteel nog meer noemenswaardig qua succesvolle projecten?

“Dan heb ik het met name over het Smart Production Centre. Daar zijn meerdere bedrijven bij betrokken, zoals Qing en diverse productiebedrijven. Van dat soort projecten zou ik er straks het liefst een stuk of 10 hebben. Die zijn van zo’n omvang en inhoud dat daar enorm veel waardevolle leertrajecten in kunnen zitten. Meerdere stagiaires en afstudeerders van verschillende opleidingen kunnen erin terecht. En andersom haken bedrijven zoals gezegd maar al te graag aan. Die brengen hun innovatievraagstukken graag in. Ze zien zo meteen wie de meest geschikte mensen zijn.”

Wat verwacht je straks nog meer van het Innovatielab, als het eenmaal is geopend?

“We willen externe partijen straks ook gebruik laten maken van onze faciliteiten en vice versa. Zo werken we nu al met een start-up bedrijf dat elektrische stepjes vervaardigt. Die kunnen bij ons terecht voor de faciliteiten. Wij hebben daar zelf op dit moment niet direct voordeel van, maar onze filosofie is: als je iets geeft, komt het een keer terug. Als daar straks op het Innovatielab meer ruimte voor is, is er volop gelegenheid voor dat soort kruisbestuivingen. Zeker is dat de HAN hybride leeromgevingen een enorme meerwaarde gaan bieden voor zowel onderwijs als innovaties. Daar gaan we straks in het Innovatielab echt vol op inzetten.”

Bron: HAN SEECE