Studenten Werktuigbouwkunde ontwikkelen duurzaam mestschuifsysteem

Dave Wieskamp en Jurgen Eringfeld, HAN-studenten Werktuigbouwkunde, hebben tijdens hun stage een duurzaam mestschuifsysteem ontwikkeld. Zo kan vaste mest uit de mestpannen worden verplaatst en daarbij urine doorlaten. Dit draagt bij aan methaan- en emissiereductie. Het systeem moet ook moet gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm zijn.

De studenten hebben het mestschuifsysteem voor in mestpannen/goten, die zich onder de roosters in de stal bevinden, samen met kennis van Wopereis, Jovas Agro International B.V. en Wijnen Machines ontwikkeld. De naam is er al: DUOSEP, het nieuwe systeem voor dagontmesting.

Wat was het doel van de stage?

Het doel van de opdracht was het ontwikkelen van een mesttransportsysteem die hoog scoort op emissiereductie, eenvoud en gebruiksvriendelijkheid en die tegelijkertijd onderhoudsarm is. Na diverse gesprekken, bedrijfsbezoeken en tekeningen zijn er een aantal prototypen gemaakt en getest. Deze zijn al veelbelovend!

Aan welke eisen moest het ontwerp voldoen?

Voor het ontwerp was het belangrijk dat de vaste mest en urine kunnen worden gescheiden om ook te voldoen aan de huidige wetgeving rondom de reductie van ammoniakemissie en methaan. Doordat de methaan niet in de stal verdwijnt, is de vaste mest een waardevolle voeding voor bijvoorbeeld een biogasinstallatie.

Wat hebben de studenten gedaan tijdens hun stage?

Het afgelopen half jaar hebben de Dave en Jurgen gebogen over een ontwerp waarin:

  • De schuif goed te installeren en te onderhouden is
  • De vaste mest efficiënt verplaatst kan worden
  • De urine langs het schuifsysteem kan lopen
  • De schuif omhoog geklapt kan worden tijdens de retourgang van de schuif

Jurgen

Dave

Dave en Jurgen hebben geïnventariseerd aan welke eisen het mestschuifsysteem moest voldoen. Er is bijvoorbeeld gelet op welke materialen het meest geschikt zijn voor een omgeving waarin veel urine en vaste mest voorkomt. Daarnaast hebben zij ook een vergelijkbaar mestschuifsysteem op een kleinveebedrijf onderzocht.

Vervolgens zijn er diverse schetsen op papier gezet. Deze zijn vertaald in een 3D-ontwerp in SolidWorks. De tekening en de onderdelenlijst zijn door Wopereis opgepakt om de benodigde onderdelen voor de prototypes te produceren.

Met welk resultaat?

Er zijn een aantal prototypen gemaakt. De schuiven hebben namelijk een variatie in hun borstels / ‘meenemers’ (grovere en fijnere haren), haardikte en bevestigingsmanieren. De schrapers zijn verder bevestigd aan een T-vormige chassis. Door middel van een staalkabel en een elektromotor wordt het schuifsysteem voortbewogen.

De studenten hebben de verschillende schuiven getest op een testopstelling. In de testfase is beoordeeld welke van de prototypes het hoogst scoort op het verplaatsen van de vaste mest en het doorlaten van urine. Ook is gekeken of het schuifsysteem omhoog klapt tijdens de retourgang van de mestschuif.

Wat waren de conclusies uit de testopstelling?

Uit de testopstelling is gebleken dat het principe goed werkt. De schuif verplaatst het testmateriaal zoals verwacht en de schuif gaat omhoog wanneer dit gewenst is. Het eindproduct is inpasbaar voor meerdere mestpannen, werkt bedrijfszeker en de materialen kunnen goed tegen de inwerking van vaste mest en urine.

De studenten Werktuigbouwkunde hebben daarnaast aanbevelingen gedaan over de te gebruiken staalkabeldikte en materialen voor de klemmen en borstelhaartypen. Op deze manier hebben de studenten een mooie basis gelegd voor het verder finetunen van dit type mestschuifsysteem!

Bron: Wopereis