Wil jij mensen helpen gezonder worden? Volg de minor Leefstijlprogramma op maat!

In Nederland is er bij 42 procent van de inwoners sprake van overgewicht (CBS, 2011). De voornaamste oorzaak van overgewicht heeft te maken met een ongezonde leefstijl. We bewegen te weinig en eten ongezond. Aandoeningen als hart- en vaatziekten, COPD, diabetes en gewrichtsaandoeningen komen hierdoor steeds vaker voor. Vind jij ook dat daar wat aan gedaan moet worden? Of nog beter gezegd: wil jij daar iets aan doen? Dan is de minor Leefstijlprogramma op maat echt iets voor jou!

Leerdoelen en inhoud van de minor

In de minor Leefstijlprogramma op maat leer je allereerst de leefstijl en de gezondheid van personen op verschillende manieren in kaart te brengen. Met de door jou verworven kennis en de uitkomsten van deze leefstijl- en gezondheidsanalyse ga je aan de slag met het ontwerpen van een leefstijlprogramma op maat. Dit programma ontwikkel je voor iemand met een (verhoogde kans op een) chronische aandoening die gerelateerd is aan een ongezonde leefstijl. Het programmaontwerp richt zich niet alleen op het beweeggedrag, maar ook voeding speelt hierin een rol.

Je geeft in het programma adviezen voor training: Welke sportactiviteit is het meest geschikt? Hoe vaak moet de persoon trainen en met welke intensiteit? Dit ontwerp maak je op basis van ‘evidence based’ interventies. Daarnaast geef je ook voedingsgerelateerde adviezen. Meer weten? Kijk op de website van Leefstijlprogramma op maat of mail naar minoren.sportenbewegen@han.nl.