Alle berichten over “NISB“

NISB en Trimbos zoeken student voor betaald werk

Trimbos en het Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen (NISB) voeren op dit moment een procesevaluatie uit in het kader van het project ‘Gecombineerde Leefstijlinterventie Depressieve Klachten’. Dit is een project, gefinancierd door ZonMw, dat als doel heeft de kosteneffectiviteit te bepalen van bewegen bij mensen met milde depressieve klachten. In het kader van de procesevaluatie vinden er op dit […]