Alle berichten over “Geld verdienen“

Begeleid middelbare scholieren met hun profielwerkstuk en verdien geld!

Wil je als ALO, Pabo-ALO  of Sportkunde student leerlingen begeleiden met hun profielwerkstuk in jouw vakgebied, deel uitmaken van een vernieuwd project en een steentje bijdragen aan de aansluiting van havo naar het hbo, stuur dan voor info een mailtje naar pwssucces@han.nl en vermeld je naam en je studie.

NISB en Trimbos zoeken student voor betaald werk

Trimbos en het Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen (NISB) voeren op dit moment een procesevaluatie uit in het kader van het project ‘Gecombineerde Leefstijlinterventie Depressieve Klachten’. Dit is een project, gefinancierd door ZonMw, dat als doel heeft de kosteneffectiviteit te bepalen van bewegen bij mensen met milde depressieve klachten. In het kader van de procesevaluatie vinden er op dit […]