Positief advies NQA over kwaliteit opleiding HAN Sportkunde

Goed nieuws! De Netherlands Quality Agency (NQA) heeft een positief advies gegeven aan de NVAO om onze Sportkunde opleiding opnieuw voor de komende zes jaar te accrediteren!

Wat houdt dit in?

Dit houdt in dat Sportkunde volgens de Netherlands Quality Agency (NQA) aan alle standaarden van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) voldoet. De NVAO is een kwaliteitszorgorganisatie die op deskundige en onafhankelijke wijze de kwaliteit van het hoger onderwijs borgt en de kwaliteitscultuur bevordert. Het uiteindelijke oordeel dat door hen geveld wordt bepaalt of het diploma dat wij verstrekken HBO waardig is. Beide opleidingsvarianten (zowel voltijd als deeltijd) voldoen aan de standaarden volgens de NQA. Daarmee bevestigt het panel onze overtuiging dat we doen wat wij horen te doen; Sportkunde-talenten ontwikkelen door hoogwaardig onderwijs te verzorgen.

Wat doen we dan zo goed?

Onze studenten:

 • zorgen samen met docenten voor hechte banden en een goede sfeer
 • zijn zeer positief over de uitgebreide en verschillende manieren waarop ze begeleiding krijgen
 • lopen stage in alle jaarlagen van hun opleiding
 • waarderen hun docenten erg, zowel op inhoudelijk en begeleidend vlak
 • leren om sport als middel en sport als doel optimaal te benutten
 • krijgen na een stevige basis steeds meer ruimte voor eigen profilering binnen hun studie
 • zijn blij met de faciliteiten en de studievereniging Trimovere

Het werkveld:

 • werkt intensief samen met de opleiding in bijvoorbeeld de begeleiding en beoordeling van stages.
 • is zeer te spreken over de kennis en kunde van studenten.
 • bestaat uit een steeds groter wordend netwerk van alumni.
 • helpt studenten bij de beeldvorming van de beroepspraktijk
 • ondersteunt de opleiding in het bijhouden van regionale en landelijke ontwikkelingen

Onze opleiding:

 • stelt het talent van iedere student centraal.
 • is een grote opleiding die kleinschalig organiseert en daardoor ook zo aan voelt
 • kent een deskundig en innovatief docententeam, dat stevig verbonden is met het werkveld .
 • heeft een duidelijk profiel waarmee het voldoet aan de (inter-)nationaal gestelde eisen
 • werkt hard aan eigentijdse toetsing
 • kent een nieuw, zeer praktijkgericht afstudeerprogramma
 • beschikt over een goed opgezet en inhoudelijk stevig programma waarin onderzoek sterk is verweven
 • streeft naar een leven lang bewegen.

Meer interesse in deze opleiding? Kijk dan op www.han.nl/sportkunde of meld je aan voor de volgende open dag.