Opleidingscommissies presenteren resultaten en sluiten jaar af met barbecue

Op 7 juni kwam er een gemêleerde groep samen, waarvan 18 studentleden en 5 docentleden van de opleidingscommissies (OC’s) van de ALO, SGM en SBE. Ook waren de 5 teamleiders van de opleidingen aanwezig en schoven Eric Versluijs en Joris Hermans (directie) aan. Hier werden behaalde successen van de drie opleidingen aan elkaar gepresenteerd en werd er afgesloten met een barbecue.

Door: Evelien Littel, OC SBEOpleidingscommissies ALO, SBE en SGM

Bram vertelde namens de ALO welke successen zijn opleidingscommissie heeft behaald. Zo is de herkenbaarheid verhoogd van de commissie. Ook zijn zij continu bezig geweest met de kwaliteit van OWE’s en randzaken als Scholar, het OS-OER (opleidingsstatuut) en de minoren markt. Door deze verbetering heeft de opleiding een verhoogde score gekregen bij de NSE-enquête, namelijk van een 7,46 naar een 7,7.

Namens de opleidingscommissie van SGM vertelde Jeroen dat zij als hoofddoel hebben gesteld om de studeerbaarheid van SGM te verbeteren. Zij hebben verscheidene doelen bereikt, zoals de betrokkenheid van studenten vergroten binnen de opleidingscommissie. Zo zijn er klassenvertegenwoordigers aangesteld die mogelijke feedback direct door kunnen geven aan de OC. Ook deze opleiding heeft een verbeterde NSE score laten zien, een stijging van een 7,2 naar een 7,4, wat ook gelijk de hoogste score ooit behaald is door de opleiding, en hebben zij op een schaal van 5 voor de sfeer een 4,2 gescoord; een resultaat waar zij terecht trots op zijn.

Voor SBE presenteerden Maaike I. en Tessa de behaalde successen. Het feit dat de opleidingscommissie gehoord wordt door directie en docenten, is een van deze successen. Zo werd de feedback op het vak ‘atletiek’ goed opgepakt en mocht het vak herschreven worden. Ook is er een actieve periode geweest om de bereikbaarheid te vergroten. Een onderdeel hiervan is de SBE-dag die dit jaar met een vernieuwd concept feedback kon ontvangen van studenten, net als vesten, facebook-pagina, mailadres en IXXI-foto’s. Daarnaast wil de OC zicht laten zien,  zij zijn er op bijna elke open dag of avond bij en bij de Heidag is er zelfs een kleine rol vervult in de organisatie. De NSE score is dit jaar een 7,71.

Directeur Eric sprak zijn trots uit over de samenwerking tussen studenten, docenten, opleidingscommissies en directie. Dat dit soepel verloopt en de opleidingscommissies een serieuze rol spelen binnen de faculteit Sport en Bewegen, wordt HAN-breed opgemerkt. “Als wij in staat zijn om het onderwijs te schrijven is dat fantastisch, dit moeten we doorzetten” aldus Eric. De opleidingscommissies zijn uiteraard bereid om hier hun steentje in te blijven bijdragen en ALO en straks Sportkunde naar nog hogere niveaus te tillen.

Alvorens de barbecue sloot Fey van Lith, docent ALO en docent lid van de opleidingscommissie, af met een voordracht van Jaen Ensemble, met een eigen twist. Deze blog sluit met een citaat van deze voordracht. En alle studenten en docenten zijn daarbij van harte uitgenodigd om input te geven aan de opleidingscommissies, want deze samenwerking kan niet zo optimaal blijven zonder jullie inbreng.

“De ideale medezeggenschap is als een relatie. Je geeft elkaar een compliment als het goed gaat en je spreekt elkaar aan wanneer dingen minder goed gaan. Je betrekt elkaar bij dilemma’s, maar geeft ook duidelijk aan waar grenzen liggen.”