Nieuwe blog opleidingscommissie SGM

Hallo beste SGM studenten,

Het is alweer enige tijd geleden sinds de opleidingscommissie (OC) heeft geblogd, dus is het weer tijd voor een nieuw stuk waarin jullie op de hoogte worden gebracht van de ontwikkelingen afgelopen periode.

SGM café

Op 28 november is het SGM café georganiseerd en daar zijn verschillende onderwerpen besproken met studenten uit verschillende jaarlagen. Om jullie geheugen even op te frissen nog eenmaal de onderwerpen die besproken zijn.

  • Verwachtingen ten aanzien van de stage
  • Flexibiliteit leerroute
  • Opdoen van ervaringen uit de beroepspraktijk
  • Communicatie SGM > student
  • Wensen nieuwe locatie SGM

 

Er is veel nieuwe input aangaande deze onderwerpen op tafel gekomen en de volgende punten zijn een opsomming van de belangrijkste zaken.

Verwachtingen ten aanzien van de stage

Er is behoefte aan een betere begeleiding bij de voorbereiding op buitenlandse stages. Verschillende studenten kaartten aan dat de begeleiding te wensen over laat en studenten niet goed weten bij wie ze moeten zijn voor welke zaken. Daarbij komt dat de verplichte voorbereidingsmodule niet voor iedereen een toegevoegde waarde heeft.

Flexibiliteit leerroute

Een groot aantal studenten vond de flexibiliteit van de opleiding in het derde en vierde jaar groot, desondanks hadden een paar studenten graag gezien dat de OWE OSB1 op een ander moment wordt aangeboden (in het huidige curriculum wordt OSB1 tijdens de stage aangeboden), mede in combinatie met buitenland stages.

Opdoen van ervaringen uit de beroepspraktijk

Veel studenten waren te spreken over het vele ervaringen in de praktijk tijdens de OWE’s, wel misten zij nog de link met het werkveld. “Wat kan ik hier later mee? Bij wat voor een organisatie kan ik deze werkzaamheden later doen?” Een goed punt, want het is belangrijk dat studenten zich een goed beeld vormen van het werkveld waarbinnen zij afstuderen. Verder misten sommige studenten de link tussen cases en werkveld, waarom moet een sportstudent met een casus over een zorginstelling werken?

Communicatie

Hier zijn zaken zoals SLB, Scholar, hoorcolleges en zelfs applicaties besproken. Er is behoefte aan meer sturing vanuit SLB over stage en leerroutes. Scholar is voor veel studenten nog onduidelijk: wat zijn precies de mogelijkheden?. Tijdens hoorcolleges zien de studenten graag meer interactie tussen student en docent en dat hoorcolleges worden opgenomen.

Wensen nieuwe locatie

Zoals misschien bekend is bij de meesten (of niet…?) verhuist het instituut Sport en Bewegen naar het Gymnasion. Wat zouden de studenten daar graag willen qua faciliteiten? Punten die genoemd zijn aan deze tafel zijn: Meer computers en printers, meer werkplekken, meer stopcontacten, digiborden en flexruimtes.

Alle uitkomsten van het SGM café zijn gecommuniceerd met de daarvoor bedoelde personen. Wel is het belangrijk om te vermelden dat de OC alleen advies kan geven en dat dit niet bindend is. Wel is onze ervaring dat onze adviezen zeer serieus worden genomen en waar nodig worden overgenomen aangezien wij, net als het opleidingsmanagement, streven naar het borgen en verhogen van de kwaliteit van de opleiding.

Nieuwe leden

In ons vorige blog was vermeld dat wij opzoek waren naar een nieuw OC-lid, dit is gelukt en wij verwelkomen Tom Heimweg als nieuw student lid. De OC heeft niet stil gezeten sinds die tijd en twee van onze vaste commissieleden, Sanne Geurds en Svenja van de Heuvel, lopen op dit moment stage in het buitenland. Dit heeft er voor gezorgd dat er wederom 2 tijdelijke posities beschikbaar waren binnen de commissie. De oplettende student heeft dit natuurlijk al opgemerkt via de op Scholar gecommuniceerde vacatures.

Intussen zijn de sollicitatiegesprekken gevoerd en is de OC twee nieuwe studentleden rijker. De OC verwelkomt Saskia van Bergen & Lars Cornelissen binnen de OC in deze nu nog tijdelijke posities.

Verdere ontwikkelingen

De OC is aan het onderzoeken of extra curriculaire activiteiten officieel door de HAN erkend worden in de vorm van bijvoorbeeld een certificaat. Er zijn studenten binnen de opleiding die ambassadeur van de opleiding zijn, actief binnen de organisatie Tri-Movere zijn of een topprogramma hebben gevolgd. Voor zulke activiteiten en meer wordt er nu gekeken of zij gewaardeerd kunnen worden. Een extra erkenning voor je extra inspanningen tijdens je studie ten behoeve van de opleiding en jezelf!

Door het buitenlandse avontuur van Sanne is de positie van voorzitter vrijgekomen. Deze wordt gedurende dit semester ingevuld door Chiel van Asselt.

Hopelijk hebben jullie ook genoten van de Nederlandse atleten op de Olympische Spelen en hun uitmuntende prestaties. Wij in ieder geval wel en als SGM’er zullen wij wellicht in de toekomst daar ook ons steentje aan bijdragen!