Netwerkbijeenkomst op 20 juni voor alumni en jonge professionals

Op 20 juni zal op Papendal het evenement Be Creative plaatsvinden. Health promotion 4 you(th) organiseert dit evenement voor alumni en jonge professionals die een studie volgen of gevolgd hebben gerelateerd aan health promotion. Het initiatief komt vanuit de HAN Sport en Bewegen. Kom jij ook naar deze netwerkbijeenkomst, waar ook vakinhoudelijke en vooral creatieve activiteiten plaats zullen vinden? Kijk dan hieronder!

 

De aanleiding voor het opstarten van de organisatie is dat veel, zo niet alle health promotion evenementen gericht zijn op professionals die al langer in het circuit zitten en vaak een wetenschappelijk karakter hebben. Uit het afstudeeronderzoek van Ellen Bos en Denise het Hart (2011) blijkt dat jonge Health Promotors wel degelijk behoefte hebben aan een vakinhoudelijk platform waarbij ze netwerken als een van de belangrijkste onderdelen beschouwen. Ook willen ze als professional blijven leren en zich blijven ontwikkelen.

Vorig jaar (2011) heeft Health promotion 4 You(th) een start gemaakt om hier op in te spelen door de organisatie van het evenement “BE POSITIVE”. Het doel was alumni en beroepsbeoefenaars op een informele manier samen te brengen en kennis en informatie uit laten wisselen over Health Promotion. De dag bestond uit een ochtend- en een middagdeel. Het ochtenddeel bestond uit een aantal plenaire sprekers, waaronder Hans Saan, en een aantal interactieve workshops over onderwerpen als social media en nudging. Na de netwerklunch startte de middag met een werksessie. Hierin werden vijf actuele discussiepunten ingebracht door mee- en tegendenker Willy de Haes. Daarna volgde een tweede workshopronde waarin de deelnemers konden kiezen uit ‘de Gezondheidsmakelaar’(GGD) of ‘Anders denken, anders werken’ (TNO). Tot slot vond er een plenaire afsluiting plaats met een daarop aansluitende netwerkborrel. De netwerkborrel was een mooie gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje kennis en ervaringen uitwisselen.

Dit jaar gaat er dus opnieuw een evenement plaats vinden, dit keer onder de naam ‘Be Creative’. Deze titel is ingegeven door de recente maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen die het werken als gezondheidsbevorderaar erg beïnvloeden en vragen om een creatieve inzet van mensen en middelen.

Het evenement Be Creative gaat plaatsvinden op 20 juni 2012 en de locatie wordt (waarschijnlijk) Papendal. De organisatie is druk bezig met een passend en interactief programma. In ieder geval maken een creatieve netwerklunch en – borrel deel uit van het programma. Laat je verrassen en kom ook!

Wilt u meer weten over het evenement Be Creative, neem dan contact met ons op via: healthpromotion4youth@gmail.com of volg ons via

Twitter

Facebook

Website