Loopbaandag helpt bij moeilijke keuze

Je maakt of een stap voorwaarts naar persoonlijke groei, of een stap terug naar veiligheid… (Abraham Maslow).

Hoofdfase 1 van mijn studie Sport, Gezondheid en Management is voor mij als SGM studente een belangrijk jaar omdat veel belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Deze keuzes zijn van groot invloed op mijn persoonlijke ontwikkeling en groei. Een vraag die zich stelt is, door welk expertiseteam ik de laatste twee jaren van mijn studie begeleid wil worden. HAN Sport en Bewegen kent vijf expertiseteams:

  • Health & Performance (H&P)
  • Lifestyle & Health Promotion (L&HP)
  • Sport & Exercise Nutrition (S&EN)
  • Sport Economics & Strategic Sports Management (SESS)
  • Talent Identification & Talent Development (Talent)

Alle expertiseteams verzorgden de laatste weken van dit blok een hoorcollege. Tijdens deze colleges konden SGM-studenten inzicht krijgen in waarmee zich de verschillende teams bezighouden, welke stageplekken en minoren deze aanbieden en wat er voor afstudeermogelijkheden zijn binnen de vijf teams.

De keuze voor een expertiseteam was voor mij in het begin heel lastig. Ik vond het al moeilijk te beslissen of ik de sportkant of de gezondheidskant op wilde. Mijn belangen liggen erg verspreid waardoor ik zowel in sportmanagement als in health promotion interessante onderwerpen terug zie komen. Aan de ene kant is de marketingwereld en de organisatie van grote evenementen een spannende uitdaging, aan de andere kant vind ik het bevorderen van de gezondheid van individuen heel interessant en ook belangrijk. Op de ene dag was ik dus meer geïnteresseerd in de wereld van de sport en op de andere  dag leek me de bevordering van gezondheid en daar met name in de arbeidswereld veel spannender. Echter spreekt met ook de bevordering en stimulering van gehandicapten sport erg aan. Hierbij valt te denken aan de Paralympische Spelen waar naar mijn mening nog veel potentie in zit om te groeien en om meer gewaardeerd te worden.

Uiteindelijk heb ik steeds meer interesse in het expertiseteam Health & Performance ontwikkeld. ´Mensen maken de organisatie. ´, het belang van gezonde werknemers en gezonde bedrijven komt steeds meer onder de aandacht binnen het bedrijfsleven. Het gebied van arbeidsgezondheid biedt dus taalrijke toekomstperspectieven voor een afgestudeerde SGM´er. Binnen het team wordt multidisciplinair gewerkt en gaat het om het bevorderen van de gezondheid van werknemers met als doel hun inzetbaarheid en arbeidsproductiviteit te verhogen. Wat is de optimale werkomgeving en hoe kan deze ingericht worden om de gezondheid en prestaties te bevorderen? Wat zijn factoren die van invloed zijn op stress en burn-out? Hoe kunnen deze worden voorkomen? Het Health & Performance team houdt zich onder andere bezig met dit soort vragen. Ook wordt het Nieuwe Werken (waar de werknemers heel flexibel en zelfstandig zijn) onderzocht. ´Werken met passie´ is voor het expertiseteam een belangrijk aandachtspunt en heeft ook mijn interesse gewekt.

Om mijn keuze te bevestigen ga ik op 30 januari naar de Loopbaandag van HAN Sport en Bewegen. Op deze dag krijgen alle tweedejaars SGM en SBE studenten (ALO studenten op 21 januari) de mogelijkheid om zich op de Molkenboer te laten informeren over de vijf verschillende expertiseteams. Deskundigen, docenten en studenten zullen vragen beantwoorden en inzicht geven in de verschillende stage- en afstudeermogelijkheden binnen de teams. De loopbaandag begint om 13.00u met korte plenaire presentaties die door de vijf expertiseteams georganiseerd worden. Vervolgens vinden er twee verdiepingsronden plaats waarbij je over één of twee teams door middel van workshops meer inhoudelijke informatie kan verkrijgen. Met behulp van de Loopbaandag hoop ik de goede keuze te kunnen maken.