Ingezonden brief van opleidingscommissie SGM

Hallo studenten SGM,

Dit is de eerste blog dat vier keer per schooljaar zal verschijnen. Hierin kun je volgen wat er binnen de opleiding speelt.

Wat is de Opleidingscommissie (OC)?

Als eerste lijkt ons een korte introductie op zijn plaats. De OC is een bij wet verplicht orgaan dat elke hbo opleiding moet hebben. Kort gezegd is de OC er om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het Management Team. Een klankbord van en voor de studenten. Daarmee is gezegd dat de input van de student erg belangrijk is! De OC bestaat uit vier docenten en vier studenten.

Door: Chiel van Asselt

Accreditatie SGM

Binnen de opleiding SGM zijn veel ontwikkelingen gaande. Voor iedereen die het ontgaan is, de opleiding SGM is vorig schooljaar geaccrediteerd en we hebben de toetsing met een voldoende afgesloten. Dat houdt in dat de opleiding voor de komende zes jaar is goedgekeurd voor het afgeven van hbo-waardige diploma’s en dat is voor iedereen goed nieuws!

SGM café

Het gezellige en belangrijke SGM-café wordt op donderdag 28 november gehouden op de Molkenboerstraat van 12:30 tot 14:00 uur in de Meet & Greet van de leraren (1e verdieping bij de tafeltennistafel). Een uitgelezen moment om positieve ervaringen, kritische feedback of ongezouten mening te geven over de opleiding. De thema’s die tijdens het café centraal staan zijn:

  • Verwachtingen ten aanzien van de stage
  • Flexibiliteit leerroute
  • Opdoen van ervaringen uit de beroepspraktijk
  • Communicatie SGM > student
  • Wensen nieuwe locatie SGM

 

Het is ook mogelijk om andere zaken onder de aandacht te brengen op onze klaag en jubelmuur. Uiteindelijk draait alles om de student, jullie mening wordt zeer gewaardeerd. Uitkomsten van het SGM-café worden onder de aandacht gebracht bij het Management Team. Zorg dat je erbij bent en natuurlijk staat er een hapje en een drankje klaar.

Jaarplan en jaarverslag

Verder wordt in november het nieuwe jaarplan voor 2013/2014 vastgesteld. Hierin staan de visie en missie van het OC, speerpunten voor het komende jaar, taken die het OC heeft en de planning voor het komende jaar. Ook het jaarverslag 2012/2013 wordt dan opgeleverd waarin het afgelopen schooljaar wordt geëvalueerd. Interessant om te lezen om een goed beeld te krijgen over wat de opleiding nu allemaal doet om zichzelf te blijven ontwikkelen en om de student hoogwaardig onderwijs aan te bieden. Je kunt alle jaarplannen en verslagen terugvinden op de Scholarpagina van de OC onder het kopje bronnen.

Nieuw OC lid gezocht

Derdejaars student en OC-lid Iris de Zee heeft besloten terug te treden uit de OC en wij bedanken haar voor haar commitment de afgelopen jaren! Daar tegenover staat natuurlijk dat de OC weer op zoek is naar een nieuw lid om de OC te versterken. Er is een vacature geplaatst op Scholar en er zijn al verscheidende reacties binnen gekomen. Binnenkort worden sollicitatiegesprekken gevoerd wat hopelijk betekent dat wij binnenkort een nieuw lid mogen verwelkomen. Het streven is dat deze persoon tijdens het SGM-café kan worden gepresenteerd.

De zomer lijkt ondertussen alweer een eeuw geleden en het nieuwe schooljaar is alweer volop aan de gang. De eerste tentamenperiode staat alweer voor de deur. De OC wenst iedereen dan ook veel succes en dat er veel mooie cijfers gescoord mogen worden in de komende tentamenperiode!