Hulpmiddel voor keuze expertisegebied bij SGM studenten

Sinds kort is het Expertise-Kompas online, een hulpmiddel voor SGM studenten bij de keuze voor een expertisegebied. In het derde jaar van de studie maken alle studenten een keuze voor een van de vijf expertisegebieden, waarin zij zich vervolgens specialiseren.  Voor SGM studenten zou die keuze vanaf nu dus iets makkelijker moeten worden, met dank aan het Expertise-Kompas, ontwikkeld door SGM studenten Sanne Geurds en Thomas Rooijakkers.

Doel

Het doel van deze test is om de studenten te ondersteunen tijdens het bewust en gericht invullen van de studie, hierbij ligt de focus op de vijf verschillende expertisegebieden binnen Sport Gezondheid en Management. Die vijf gebieden zijn Health & Performance, Lifestyle & Health Promotion, Sports Economics & Strategic Sports Management, Sports & Exercise Nutrition en Talent Identification & Talent Development. Vanuit verschillende hoeken (studenten, docenten, SLB’ers en leidinggevende) kwam het bericht dat de begeleiding op dit vlak verbeterd kon worden. Om die reden is gestart met het ontwikkelen van deze test.

Inhoud van de test

De test bestaat uit verschillende onderdelen, te beginnen met de persoonlijke informatie van de student. Vervolgens worden er 25 stellingen aan de student voorgelegd met betrekking tot de vijf expertisegebieden. Deze vragen staan random door elkaar heen. De student beantwoord de stellingen op basis van een 10-puntsschaal. Per expertisegebied worden er dus vijf stellingen geformuleerd, de inhoud van deze vijf stellingen is als volgt:

  • 2 beroepsproducten
  • 2 werkzaamheden uit toekomstige beroepen
  • 1 affiniteit

 

Wanneer de student alle stellingen doorlopen heeft komt hij/zij terecht op de resultatenpagina. Hier wordt een overzicht weergegeven van het aantal punten dat de student per expertiseteam heeft gescoord. Elk expertisegebied is voorzien van een uitleg met daarbij een filmpje van een alumni die een beroep uitoefent dat gerelateerd is aan het betreffende expertisegebied. De student krijgt een mail met daarin de uitslag van de test. De test is niet absoluut, maar geeft een eerste indicatie weer. Met dank aan Sanne en Thomas hebben derdejaars SGM studenten nu hopelijk een nog beter beeld van wat ze te kiezen hebben. Bij positieve evaluatie wordt de test mogelijk ook beschikbaar gemaakt voor ALO en SBE studenten om te helpen bij het kiezen van de expertisegebieden.