Minischrijfcursus in 10 minuten

Wil je zelf ervaren hoe schrijven helpt? Neem 10 minuten de tijd voor deze minischrijfcursus.

We schrijven over het thema dat in deze Rosa centraal staat: Rust en onrust. We doen 3 kleine schrijfoefeningen die samen een geheel vormen en ongeveer 10 minuten duren.

  • Stap 1: We maken een woordgedicht. Kies 1 van de 2 woorden uit. Schrijf het woord “rust” of “onrust” verticaal aan de linkerzijde van je pagina zodat iedere nieuwe letter op een aparte regel staat. Vul iedere letter aan met associaties die je bij dit thema hebt. Mag een woord of zin zijn. Schrijf het woordgedicht. Lees het vervolgens hardop aan jezelf voor.
  • Stap 2: We trekken een sprint op papier. Kies 1 woord uit het door jouw geschreven woordgedicht. Een woord dat voor jou belangrijk is. Schrijf het woord 3 keer achter elkaar op. Schrijf daarna 3 minuten over dat woord en alle associaties die het bij je oproept. Lees weer hardop voor aan jezelf.
  • Stap 3: Schrijf tot slot een elfje over je sprint. Een elfje bestaat uit 5 regels met het volgende aantal woorden per regel: 1-2-3-4-1. Het eerste woord is het thema waarover je schrijft. Het laatste woord is jouw conclusie. In de regels daartussen geef je de essentie weer van wat je geraakt heeft. Lees opnieuw aan jezelf voor.

Deze minischrijftraining is gemaakt in samenwerking met Christine de Vries van shodo.nl.

Lees hier het interview met haar over schrijven als traumaverwerking.

Ruud Kroes