Online en fysieke gastcolleges Financiële Educatie

Waarom Financiële Educatie op de lerarenopleiding Economie?

 Elk individu wordt in zijn of haar leven geconfronteerd met gebeurtenissen (life-events) waarin een beroep gedaan wordt op financiële (zelf)redzaamheid. Nog steeds is het van belang dat docenten economie zorg hebben voor de juiste begripsvorming en misconcepten (begripsverwarring of leerling-fouten) de wereld uit te helpen. Burgers maken steeds complexere beslissingen die een grote financiële impact hebben op hun toekomst, denk aan geld lenen voor je studie, de keuze van de juiste zorgverzekering en wel of geen reisverzekering nemen als je aanvullend verzekerd bent of de verhoging van de pensioen leeftijd. 

Financiële educatie vergt van de docent Economie oog en aandacht voor het opgang brengen van bewustwordingsprocessen, gedragsbeïnvloeding en stimuleren van “systeemdenken”; bewustwording van hoe elke schakel van invloed is in het grotere geheel en bewust worden van hoe je irrationele brein verleid wordt. 

Bij ondernemen en financiële (zelf) redzaamheid met een moreel kompas speelt financiële educatie een belangrijke rol.  Inzicht in de gevolgen van armoede- en schuldenproblematiek, witwaspraktijken, fraude en ondermijnende criminaliteit is daarbij van groot belang. 

Online gastcolleges Financiële Educatie

Op vrijdagochtend 18 september  werden onze Voltijd LIO’s van de lerarenopleiding Economie online in de watten gelegd met in totaal drie gastcolleges over financiële educatie.

Aisa pleit voor meer financiële educatie op scholen want uit onderzoek blijkt dat financiële educatieprogramma’s de financiële kennis en houding kunnen verbeteren met als veelbelovende methode “experiental learning”.

Online presentatie van promovendus Aisa Amagir over wat werkt met financiële educatie

Aisa heeft recent de publieksprijs van de Hogeschool van Amsterdam gekregen voor haar promotieonderzoek en promoveert in oktober. Wil je meer weten over haar onderzoek ga dan naar deze link

Online presentatie van Programma Manager Suzanne Elferink Wijzer in Geldzaken

Suzanne maakte de studenten wegwijs in de werkzaamheden van wijzer in geldzaken. Met name de onderzoeken en het gratis lesmateriaal dat ze ter beschikking stellen op de site geldlessen.nl is heel interessant voor docenten economie.

Vervolgens gaf programmamanager Onderwijs Suzanne Elferink een presentatie over het bestaan en de werkzaamheden van Wijzer in Geldzaken voor het onderwijs. Deze Platformorganisatie is een initiatief van het ministerie van Financiën waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs- , voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om financiële fitheid in Nederland te bevorderen. Wijzer in Geldzaken werkt al sinds 2008 aan het doel om de financiële kennis en vaardigheden van de consument te verbeteren en een actieve houding te stimuleren zodat consumenten bewust financiële keuzes kunnen maken. De rol van het onderwijs is daarbij van groot belang! Suzanne attendeerde onze studenten op het bestaan van de site van Wijzer in Geldzaken en van geldlessen.nl; een overzicht site met lesmateriaal en bestaande publicaties en onderzoek over leren omgaan met geld. Ook kun je via deze site lid worden van de nieuwsbrief.

Tot slot kregen de studenten een gastcollege van Leo Boer projectleider FIOD Science , werkzaam bij de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD).

Fysiek gastcolleges Project leerlingalert/student alert ondermijnende criminaliteit

Op vrijdag 25 september gingen onze LIO’s (leraar in opleiding) Economie in de grote collegezaal van Academie  HAN Educatie aan de slag met het project student alert ondermijnende criminaliteit. We werkten daarbij samen met Petra van den Berg programmaleider leerlingalert/studentalert ondermijnende criminaliteit en Beverly Schuil-Palanzi docent en zorgmentor van het Iselink College. Naast dat we met Financiële Educatie aandacht besteden aan de wijze waarop je bij leerlingen financieel redzaamheid bevordert bevorderen we de awareness van financiële verleidingen voor jongeren die op de loer liggen zoals ook ondermijnende criminaliteit. De verleiding maar ook impact van de wereld van ondermijning is groot. Juist ook wanneer we ons zorgen maken om onze leerlingen en studenten met de keuzes die ze maken is het van belang dat ze zich gezien en gehoord voelen en dat we zorgend confronteren. Het project #leerling alert #student alert is echt een aanrader. Wat we gedaan hebben met onze LIO’s economie is waardevol voor het  opgang brengen van docentbewustzijn om professioneel bekwaam te handelen wanneer zich zo een situatie voordoet op school.

Collegezaal ten tijde van de Coronamaatregelen waarin studenten een gastcollege kregen over ondermijnende criminaliteit tijdens het vak Financiële Educatie

Op de lerarenopleiding economie vinden we het van belang dat studenten professioneel bekwaam zijn als het gaat over hoe zich met deze thema’s te verhouden naar leerlingen en ouders en naar de maatschappij. Want ook voor het onderwijs geldt; “de maatschappij dat ben jij!”.

 

Wil je meer weten over financiële educatie op de HAN neem dan contact op met astrid.vandael@han.nl

Promotieonderzoek van Aisa Amagir: https://www.hva.nl/over-de-hva/wie-wij-zijn/hva-maakt-er-een-punt/grip-op-geld/jongeren-en-geld/jongeren-en-geld.html

Vernooij, F (2015) Economische Noties en misconcepten, Factor D 33, (1), Geraadpleegd van https://www.fons-vernooij.nl/documenten/economische-noties-en-misconcepten.pdf

Leraar24 (2009) Pre- en misconcepten, Geraadpleegd van https://www.leraar24.nl/51338/pre-en-misconcepten-in-het-onderwijs/

Walhout, J (2010) Onderzoek naar misconcepten in het economieonderwijs, Geraadpleegd van https://www.leraar24.nl/app/uploads/a2.pdf

Ministerie van Justitie en Veiligheid (2019) Landelijk beeld van ondermijnende criminaliteit, Geraadpleegd van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/18/tk-bijlage-landelijk-beeld-ondermijnende-criminaliteit

https://www.geldlessen.nl/

https://www.fiod.nl/

https://www.pvo-oostnederland.nl/wat-is-pvo-oost-nederland/leerlingalert/

https://www.pvo-oostnederland.nl/wat-is-pvo-oost-nederland/student-alert/

 

Benieuwd naar de tweedegraads lerarenopleiding economie? Deze kun je bij de HAN in voltijd en in deeltijd volgen. Op de online open dag van 13 november kun je deelnemen aan onze webinars. Wil je eerstegraads economiedocent worden? Kik dan bij onze masteropleiding of kom online met ons kennismaken op de online open avond op 18 november.
https://www.han.nl/evenementen/open-avond/
https://www.han.nl/evenementen/open-dag/
https://www.han.nl/opleidingen/master/leraar-economie/duaal/index.xml
https://www.han.nl/opleidingen/hbo/leraar-economie/voltijd/index.xml
https://www.han.nl/opleidingen/hbo/leraar-economie/deeltijd/index.xml