Werkwijze LeerLab

Het LeerLab is een open plek voor studenten, docenten en werkveld rondom eigentijds onderwijs.

In het schooljaar 2020-2021 richten we ons nog op de eerstejaars van de tweedegraads lerarenopleidingen. Vanaf september 2020 gaan we studenten werven voor deelname aan het LeerLab.

De praktische uitvoering van het LeerLab plaats in periode 2 en 3. Studenten lopen dan stage op de vrijdag en op de donderdag vinden er activiteiten in het LeerLab plaats op de opleiding. Deelname aan het LeerLab komt niet bovenop de studie en de studenten missen eveneens geen verplichte onderdelen.

De keuze voor het LeerLab kan voortkomen uit bijvoorbeeld:

  • je wilt onderzoeken hoe onderwijs anders kan
  • je wilt graag eigenaarschap over je leren voelen, ruimte krijgen over je eigen leren
  • je vindt het leuk om met studenten van andere opleidingen samen te werken
  • je wilt samen met de docenten het onderwijs vorm geven
  • je durft naar jezelf te kijken, naar eigen overtuigingen, visie, kwaliteiten en belemmeringen
  • ……….

Collega opleiders  (HAN, werkveld, etc.) zijn van harte welkom om een ochtend mee te draaien, initiatieven met studenten te ontplooien, een eigen leervraag te onderzoeken etc.

Studenten van het tweede, derde of vierde leerjaar zijn van harte welkom om mee te draaien en mee te denken hoe een eigentijds traject binnen hun leerjaar plaats zou kunnen vinden.

Wil je graag deelnemen, neem contact op met Ans Bergmans; ans.bergmans@han.nl