Wat is eigentijds onderwijs?

Leerling krijgt regie over zijn eigen leren.

Veel aandacht voor de persoonsontwikkeling van de leerling.

Leren doe je samen.

 Leren gebeurt op heel veel plekken, niet alleen op school.

 Fouten maken mag; daar leer je juist van.

De leraar onderwijst niet, maar coacht het leerproces van de leerling.

Feedback geven is een belangrijk hulpmiddel bij het leren.

Als leraar leer ik ook van de leerling.

Vaardigheden om te leren krijgen veel aandacht.

 ICT kan een mooi hulpmiddel zijn.

Leerlingen leren kritisch te denken.

Leren houdt niet op met een diploma op zak.

etc………….