Agora voor dummies

Vierdejaars student van de lerarenopleiding geschiedenis Sabine van Esch heeft haar eindstage gelopen op Montessori Agora Nijmegen. Ze raakte zo enthousiast dat ze een mooi artikel heeft geschreven over Agora onderwijs dat een inkijkje biedt in de keuken van het Agora onderwijs. Het artikel heet Agora voor dummies.

Heb je interesse in het artikel? Mail ans.bergmans@han.nl