Inspiratie rondom eigentijds onderwijs in VO en MBO


Kunskapskolan

Havo Notre Dame in Nijmegen is een voorbeeld van een school die werkt volgens het Kunskapskolan idee. Kunskapskolan is een onderwijsconcept dat in Zweden is uitgewerkt en nu overwaait naar Nederland. Leerlingen werken zelfstandig aan doelen binnen bepaalde vakken en kunnen zelf aan geven wanneer ze getoetst worden. Zo volgen ze dus een eigen route. Er is een uitgebreide digitale leeromgeving. De leerlingen worden gecoacht in hoe ze zelfstandig hun onderwijs kunnen vorm geven.

Zie voor meer info: https://kunskapsskolan.nl/ en een introductiefilmp; https://www.youtube.com/watch?v=_6O7BVoJwXM

Agora

Montessorischool Nijmegen/Groesbeek heeft groepen leerlingen die binnen het Agora-concept werken. In Agorascholen krijgen leerlingen veel ruimte om zelf te bedenken waar ze zich in willen verdiepen. Kinderen van verschillende leeftijd zitten samen in een groep. Er is veel aandact voor de persoonsvorming van de leerling. Ze gaan challenges aan en werken dan samen met een coach deze challenge uit. Zo kan de ene leerling het zonnestelsel nabouwen en zijn twee andere leerlingen bezig hun niveau van Engels te verbeteren omdat ze een digitale meeting hebben met een Engelse professor die veel weet van the Grand Reef. Communityvorming, samenwerking met ouders in het vorm geven van onderwijs zijn ook belangrijke peilers.

Zie voor meer info: https://www.verenigingagoraonderwijs.nl/ en een introductiefilm: https://www.youtube.com/watch?v=l3PTFmMzLkE

De tienerscholen

Steeds meer basisscholen en scholen VO gaan samenwerken om de overgang van de basisschool naar het VO soepel te laten verlopen. Voorbeelden zijn tienerschool SOOOOL in Horst en tienerschool Agora Groesbeek. Nederland is een van de weinige landen waar kinderen al zo vroeg een keuze moeten maken voor een bepaalde stroom, zoals VMBO of Havo. De vroege keuze werkt vaak nadelig op de onderwijsloopbaan van de leerling. Tienerscholen stellen die keuze uit, kinderen van tien tot veertien jaar vormen een gezamenlijke groep en kinderen kunnen op eigen niveau aan doelen werken. Samenwerking tussen kinderen wordt gestimuleerd. Veel tienerscholen werken volgens eigentijdse principes, zoals veel regie over wat een kind wil leren en maatwerk bieden.

Zie voor meer info: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/10-14-onderwijs en een filmpje met een voorbeeld van een tienerschool: https://www.youtube.com/watch?v=IRL-EESf6Bo

Eigentijdse stromen binnen VO en MBO

Veel VO scholen en afdelingen binnen het MBO zijn vernieuwingen aan het doorvoeren richting eigentijds onderwijs: maatwerk, eigen regie voor leerlingen, meer aandacht voor persoonsvorming, aandacht voor leren leren, 21e eeuwse vaardigheden. De rol van de leraar is een coachende rol naast inspirator vanuit zijn vakdeskundigheid.

Zo werkt de afdeling pedagogisch werk binnen ROC Nijmegen volgens deze principes, heeft het Citadel College Nijmegen twee stromen Lumen en Onderweg, is in Zutphen de school Eligant gestart. Dit zijn slechts enkele voorbeelden er is veel meer te ontdekken.