SER: HAN Toolbox goed voorbeeld van praktische handreiking online leren

De Sociaal Economische Raad (SER) geeft het parlement en de regering advies over sociaal-economische vraagstukken. Eén van de thema’s waarover de SER adviseert is Leven Lang Ontwikkelen, een thema waar het huidige onderwijs op afstand een belangrijk onderwerp is.

Daarom heeft de SER vrijdag 26 juni 2020 in een nieuwsbericht aandacht besteed aan oplossingen voor soepel online onderwijs. In dit nieuwsbericht geeft de SER een aantal aspecten om goed online onderwijs in te richten én geeft de SER ook voorbeelden over hoe instellingen hun ondersteuning op het gebied van online onderwijs hebben ingericht.

Eén van de aangehaalde voorbeelden is onze eigen HAN Toolbox. In het bericht wordt onze toolbox aangehaald als voorbeeld van hoe je als hogeschool of universiteit gedetailleerde informatie over instrumenten en manieren voor onderwijs op afstand kunt geven. In de HAN Toolbox vind je tools waarvoor naast ondersteuning ook privacy en veiligheid goed geregeld zijn binnen de HAN.

Meer informatie over de HAN Toolbox?
Mail je vraag naar Servicedesk@han.nl.