Animatiefilmpje HAN SOCIAAL

Bekijk hier het animatiefilmpje over HAN SOCIAAL! Een leuke en makkelijke manier om te zien wat we zoal doen bij HAN SOCIAAL.

Bumpy Moments: herken jij ze al in jouw dagelijkse werk?

Lector Maaike Hermsen van het lectoraat Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking in een artikel van Kennisplein Gehandicaptensector over ‘bumpy moments’. Bumpy moments zijn momenten waarin het lastig is te kiezen wat te doen. Ze zorgen voor een gevoel van ongemak, een niet-pluisgevoel. “Het gaat juist om die kleine dingen”, zegt HAN-lector Maaike Hermsen. “Vaak gaat het […]

Serious Game Intervention op maandagochtend

Mieke Spek, onderzoeker bij het lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp: Maandagochtend om 10 uur een afspraak met twee deeltijdstudenten van de master Health Innovation van NHL Stenden. Een voordeel van het online afspreken: je bent zo in Friesland! Twee bevlogen professionals uit de zorg (en nu weer even student) die voor hun opleiding werken aan de doorontwikkeling […]

Rutger Claassen over navigational agency

Webinar Nederlands-Vlaams Netwerk voor de Capability benadering in het sociaal domein. Rutger Claassen over navigational agency In dit webinar zal Rutger Claassen (UU) een inleiding verzorgen in zijn theorie van navigational agency, een theorie over menselijk handelingsvermogen die is gebaseerd op de capability benadering. De capability benadering stelt menselijke mogelijkheden tot ontplooiing centraal, waar andere rechtvaardigheidstheorieën zich eerder richten op […]