Succesvol digitaliseren door samenwerking en betrokkenheid

Tijdens het webinar ‘Succes met digitalisering in de Smart Industry’ van 17 november jl, georganiseerd door Boost Smart Industry en Digitale Werkplaats Arnhem Nijmegen, DWAN, heeft Jellard Koers, CEO Suplacon B.V. Emmeloord, gesproken over manieren waarop Suplacon ingespeeld heeft op industry 4.0 en de digitale transformatie heeft doorgemaakt met het platform Plaatwerk 365.

Bekijk de website van Suplacon B.V. en DWAN voor meer informatie.

Suplacon is toeleverancier voor plaatwerkproducten en maatwerkcontructies. Voorheen was plaatbewerking een proces dat bestond uit het opleveren van kleine series tegelijkertijd, wat voor veel papierwerk zorgde. Het was lastig en omslachtig orders van externe partijen te verwerken in eigen interne systemen. Verschillen in complexe en simpele orders werden laat opgemerkt. Men dacht dat dit beter kon. Het idee van Plaatwerk 365 ontstond!

 

 

Logo Suplacon B.V.

 

 

Wat is Plaatwerk 365?

Plaatwerk 365 is een extern platform van Suplacon waar klanten geheel zelfstandig hun plaatwerkorders op kunnen plaatsen. Een klant kan hier de tekeningen van het gewenste plaatwerk uploaden, waarna het systeem deze checkt op fouten, zoals niet gesloten contouren of onhaalbare toleranties. Plaatwerk 365 controleert of alle onderdelen van de tekening herkend worden als plaatwerk en berekent welke machines nodig zijn om dit product te fabriceren. Tevens wordt onderzocht of de klant het meest optimale materiaal heeft gekozen.  Wanneer dat niet zo is, of als het materiaal niet voorradig is, krijgt de klant een alternatief aangeboden. Wanneer deze stappen zijn doorlopen, wordt de order doorgestuurd naar een ander onderdeel van het systeem: de doorlooptijdchecker.

 

Screenshot platform Plaatwerk 365

 

De doorlooptijdchecker

De doorlooptijdchecker berekent hoe lang het ongeveer duurt voordat de order gereed zal zijn. Hierbij maakt het systeem verbinding met het ERP-systeem van Suplacon. ERP: Enterprise Resource Planning. Het systeem verbindt en automatiseert verschillende processen in de organisatie. Hiermee heeft Plaatwerk 365 inzicht in de bezetting en capaciteit van de machines die per specifieke order nodig zijn. Er wordt berekend hoe lang het duurt voordat de order is voltooid. Als de klantwens hierin niet realistisch is, zal het systeem een verbeterd voorstel aanbieden.

De user interface is, aldus Jellard het paradepaardje van Plaatwerk 365. De gebruiker heeft hierbinnen diverse mogelijkheden, zoals de status van de huidige order inzien en oude artikelen/producten terugvinden.

Hoe is Plaatwerk 365 ontstaan?

“Samenwerking heeft centraal gestaan. We hebben geprobeerd een geautomatiseerd proces en workflow te creëren. Hierbij hebben wij onder andere gebruik gemaakt van software en automatiseringsproducten van externen die wij in het verleden ook al hebben gebruikt. Suplacon heeft er al vroegtijdig voor gekozen samen te gaan werken met partners. Naast het implementeren van de software en programma’s van externen heeft het bedrijf ook zelf een onderdeel van de software ontwikkeld. De doorlooptijdchecker is hier een voorbeeld van.”

Hoe is Plaatwerk 365 ontvangen bij de medewerkers?

Tijdens de verandering naar Plaatwerk 365 heeft Jellard bij de medewerkers weinig weerstand gevoeld. De rol van change agent lag bij hem. Hij denkt dat ze weinig weerstand hebben ervaren, omdat hun veranderingsinitiatief een compleet nieuw product betrof. Het was een lonkend perspectief. Ze wilden een platform creëren waarop de klant kon inloggen, zijn gegevens kon intoetsen en uiteindelijk een order kon plaatsen. Het werken aan dit toekomstbeeld heeft veel energie opgeleverd. De ICT-afdeling heeft de werkzaamheden vrij snel opgeschaald van netwerkbeheer naar softwareontwikkeling en het beheer/de ontwikkeling van Plaatwerk 365. Deze verandering is vrij organisch verlopen. Studenten en stagairs vanuit ROC Friese Poort en hogeschool Windesheim hebben hierbij ook een rol gespeeld. Er is geprobeerd kennis en kunde samen te brengen. Dit heeft geresulteerd in Plaatwerk 365.

Wat heeft Plaatwerk 365 betekent voor Suplacon?

Plaatwerk 365 produceert nu ongeveer 20% van de omzet van Suplacon. De organisatie begrenst dit op dit percentage om hun bestaande relaties voldoende aandacht en capaciteit te kunnen geven. Plaatwerk 365 trekt ook een ander type klant aan dan Suplacon voorheen deed. De gemiddelde klant is iets omvangrijk, verder weg, innovatiever, creatiever en minder industrieel. Om deze verandering onder controle te kunnen houden, hebben ze een begrenzing geplaatst op het percentage omzet dat Plaatwerk 365 produceert.

Klassieke werkvoorbereiding in een organisatie, zoals Suplacon, loopt normaal gesproken langs ongeveer 5 à 6 mensen. Ieder heeft vaak zijn eigen interpretatie van afspraken. Een order vanuit Plaatwerk 365 zit technisch beter in elkaar. Het geeft minder vragen in productie en leidt tot een duidelijke afbakening van wat de verwachte materiaal- en tijdskosten zullen zijn. Vanuit managementoogpunt is dat geweldig. Veel orders die binnen- komen op een andere wijze dan via Plaatwerk 365, worden vaak intern toch nog in het platform ingevoerd. Dit systeem kan zo een groot deel van het normale werk overnemen.

Door het systeem heeft de klant een stukje autonomie. Hij kan zelf zijn order plaatsen op het moment dat hij dat wil en hoeft geen offertes af te wachten die gemaakt worden door medewerkers tijdens kantoortijden. Hiermee past deze ontwikkeling van Suplacon feilloos in industry 4.0.

Suplacon is met deze ontwikkeling een schoolvoorbeeld van een bedrijf dat zich succesvol heeft beziggehouden met digitale transformatie. Medewerkers en partners zijn in een vroeg stadium betrokken, waardoor de ontwikkeling en implementatie van het product vlekkeloos is verlopen. Jellard geeft hierbij het belang van goede samenwerking aan in een quote waar veel mkb’ers iets aan zullen hebben: “Alleen ga je sneller. Samen kom je verder.” Digitalisering is immers geen sprint: het is een marathon!