“We werken aan een tool voor integrated reporting in het MKB”

Leestijd: 4 minuten

“Eh, je belt toch niet vanuit de Prius?” vroeg mijn collega altijd als hij mij aan de lijn kreeg. Hij vond dat een accountant minstens in een BMW moet rijden. “Jazeker bel ik vanuit m’n Prius!” was steevast mijn vrolijke antwoord en we moesten er dan allebei hartelijk om lachen.”

Usha Ganga (43) kijkt even terug op de periode dat ze werkte bij KPMG. “Op ambitieniveau had ik absoluut een klik met mijn collega’s daar. Op het waardenniveau lag het anders. Mijn overstap naar de duurzaamheidsafdeling van KPMG was al heel passend voor mij en nu bij de HAN, bij het Centrum Meervoudige Waardecreatie (CMW), kan ik volledig volgens mijn waarden werken en wat ik heel mooi vind: een bijdrage leveren aan het onderwijs.”

Bedrijven zien het al

Usha is regisseur van het 3e focusthema van het CMW: Integrated thinking, control and reporting. Usha: “Voor dit themagebied werk ik aan het opstellen van de onderzoeksagenda. Wat we als CMW willen, is een kennispartner zijn voor bedrijven in de regio. Samen met hen werken aan duurzaamheidsvraagstukken. Bedrijven hebben echt al in de gaten dat het anders moet, ze lijken verder te zijn dan de overheid die ‘klimaat’ lange tijd als een links thema kon afdoen.”

Tot in de haarvaten

Maar hoe pak je het als onderneming dan aan? Usha: “Wat we vaak nog zien is dat duurzaamheid beperkt blijft tot enkele processen, bijvoorbeeld het energiezuiniger maken van de producten. Of een bedrijf zet een aparte duurzaamheidsafdeling op. Vanuit een aanjaagfunctie is dat goed, maar als een organisatie echt toekomstbestendig wil worden, is een andere aanpak nodig. Duurzaamheid kan dan niet als apart thema worden behandeld, niet als iets wat je ‘erbij doet’. Het is zó essentieel, dat het aan de wortel van de bedrijfsvoering moet staan, elke vezel van de onderneming moet ervan zijn doortrokken.”

‘Klimaat is financieel’

“Dit is een hele omslag voor organisaties. Het gewone denken is gebaseerd op financiële resultaten, daarover wordt gerapporteerd. De blik is vaak gericht op risico’s die op korte termijn de winst beïnvloeden. Intussen laat ook de aarde van zich horen en voelen burgers en langzamerhand ook overheden dat we zo niet verder kunnen. Dat betekent dat er iets anders van bedrijven verwacht gaat worden. Dit is nu al aan het komen. Onherroepelijk krijgt dit z’n weerslag op het gedrag van investeerders, opdrachtgevers en ketenpartners – en daarmee op de financiële resultaten van een onderneming. Niet voor niets heet de publieke managementletter van de NBA ‘Klimaat is financieel‘.”

Niet een enkel procesje

“Het Centrum Meervoudige Waardecreatie ziet een grote potentie in het zes waardenmodel. Het International Integrated Reporting Framework van het IIRC is daarop gebaseerd; het is de meest geaccepteerde standaard van dit moment. De kracht van het zes waardenmodel is dat het een organisatie aanzet om zich af te vragen: welke rol heb ik intern, welke rol speel ik in de samenleving? Het gaat over bestaansrecht, over impact op economisch, ecologisch en sociaal gebied. Over hoe je als onderneming ‘stuurt op waarde’, op de korte, middellange én lange termijn. En dan wordt duurzaamheid niet meer beperkt tot een enkel proces of een enkele afdeling. Integrated thinking geeft richting aan de hele strategie van een onderneming.”

Voor het MKB

“Het rapporteren op zes waardensoorten is met name in het MKB nog helemaal nieuw. We willen daarom een tool ontwikkelen waarmee kleine en middelgrote organisaties tot een integrated jaarverslag kunnen komen. Dus niet een losse paragraaf over maatschappelijke activiteiten, maar rapportage volgens de zes waarden en daarbij inzichtelijk gemaakt hoe die elkaar beïnvloeden. En daar moet dan ook dezelfde controle op zijn als op het traditionele jaarverslag. Want green washing is natuurlijk niet wat we willen.”

“Voor dit project, het ‘Maatschappelijk jaarverslag voor het MKB’, werken we samen NHL Stenden Hogeschool en een aantal bedrijven. Op projectbasis zijn ook studenten betrokken. Integrated thinking, control and reporting concrete handvatten geven, dat zie ik als onze missie. Ik ben heel blij om hieraan een bijdrage te mogen leveren. Zeker ook om studenten op te leiden in een andere manier van kijken en denken.”

De accountant als Herenboer

“Mijn persoonlijke drijfveer? Mijn vader komt uit Suriname. Wat deed hij toen hij zich in Nederland tevreden moest stellen met een relatief kleine tuin? Hij probeerde een mini-jungle te maken waar werkelijk van alles in groeide en leefde. Als kind keek ik mijn ogen uit. Wij kregen ook allemaal een moestuintje. Planten, de natuur, de aarde – ik voel me er van jongs af aan mee verbonden. Ik wil niet als parasiet op deze aarde leven, maar eraan meewerken om haar beter achter te laten dan ze nu is.”

En nu? Heeft Usha in Apeldoorn, waar ze woont, ook een tuin? “Jazeker! Maar mooier nog vind ik het nieuwe project Herenboeren waar we als gezin aan meedoen. Gezamenlijk met de boer een bedrijf beheren. Vorige week kregen we al andijvie, deze week snijbiet. Het is heel veelbelovend wat er allemaal nog van het land af kan komen!”

Het Centrum Meervoudige Waardecreatie werkt ondertussen vol ambitie verder aan het ontwikkelen van de tool ‘Maatschappelijk jaarverslag voor het MKB’. We houden u graag op de hoogte! Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Stel ze gerust: cmw@han.nl / 026 – 369 10 05

Reacties

  1. 17 december 2020 om 15:34 door Willem Leijten

    Dag Usha, we gaan elkaar nog ontmoeten maar ontzettend leuk om dit interview te lezen met een mooie vertaling van de visie van het CMW gecombineerd met je persoonlijke verhaal. Ik ben zeer benieuwd naar de ontwikkelingen van de tooling voor het MKB op integrated reporting. Een groot onderwerp tastbaar maken voor kleinere bedrijven gaat veel waarde toevoegen, daar ben ik van overtuigd. We gaan elkaar spreken!