Verrassend concrete oplossingen

Leestijd: 2 minuten

Duurzaam graven naar het witte goud. Alle seinen op groen voor infrarood. Een circulair concept tot op grote hoogte. De waarde van natuurlijk verloop. Duurzaam wonen doe je samen. Zomaar een greep uit de aansprekende titels van de 22 vlogs die getoond werden tijdens het congres Circulaire Oogst 7.0. Maar liefst tweeëntwintig transitieplannen zijn de afgelopen tijd gemaakt door studenten van de minor Circulaire Economie. In samenwerking met bedrijven, in opdracht van bedrijven en ondersteund met know how vanuit de HAN.  
 
Vragen leven, zeker bij het MKB. De samenleving vraagt om verduurzaming, wet -en regelgeving verandert en ondernemingen willen ook zélf de transitie doormaken naar een organisatie die ook oog heeft voor mens en milieu.  
 
Vakjuryprijs 
In de vlogs doen studenten verslag van de vraagstelling, het proces en het gegeven advies. Aan het publiek de eer om via mentimeter eerst de winnaars te kiezen uit drie categorieën: gebouwde omgeving; sociale, economische en technologische innovaties; en als derde energietransitie. De winnaar van de drie tussenstanden kreeg de publieksprijs en traditiegetrouw werd de wisseltrofee uitgereikt door twee oud-studenten van de minor. Na kort onderling beraad reikten keynotesprekers Katrien Bijl en Emma van der Leest de vakjuryprijs uit.  
 
Hun keuze viel op het project Duurzaam wonen doe je samen, uitgevoerd bij Heijmans en met medewerking van Gemeente Venlo en inwoners van Hout-Blerick. De oplossingen die studenten Niels Kuijper (Logistics Management) en Nico Küppers (Facility Management) aanreiken en het advies dat ze geven doet recht aan milieuvraagstukken waar de bouw op dit moment mee worstelt, maar ook aan sociale vraagstukken zoals vergrijzing, mantelzorgbehoefte, eenzaamheid en gebrek aan starterswoningen. “Een breed reikend advies dat positief effect kan hebben op milieu én samenleving”, is het eensluidende oordeel van Emma en Katrien. 
 
De andere prijzen 
De publieksprijs werd uitgereikt aan de studenten Geerten Kamerling (Commerciële Economie) en Berend Aelbers (Technische Bedrijfskunde). Ze voerden hun project uit bij AvL Motion. De studenten Luuk Heersink (Commerciële economie) en Kevin Bonke (Automotive) kregen de wisseltrofee voor hun onderzoek bij AGEM. De tussenwinnaars hebben hun projecten uitgevoerd in het Spijkerkwartier van de gemeente Arnhem en bij Bosch. 
 
Onze projecten 
Toch doet het bekendmaken van de winnaars niets af aan de bruikbaarheid van de andere onderzoeken, de ingezette creativiteit en het enthousiasme waarmee eraan gewerkt is, samen met opdrachtgevers in het werkveld. Onderzoekend, in nieuwe samenwerkingsverbanden en innoverend op weg naar een duurzame samenleving. Meedoen? Meer weten over onze projecten? Neem contact met ons op!

Janet Steenhuis