Alle berichten over “terugblik“

Hoe start je het publieke gesprek over maatschappelijke thema’s?

            “De wereld verbreden door niet alleen te kijken naar bijvoorbeeld een partner als een woningcoöperatie maar ook de bewoners”, “Hoe voorkomen we dat groepen uitgesloten worden van het publieke gesprek?” en “Generatieverschil staat de werkwijze niet in de weg!” Drie opmerkingen die een mooi inkijkje geven in de webinars ‘De publieke sfeer’ van december […]

Ambitie en plannen!

  Als maatschappij hebben we een bewogen half jaar achter de rug waarin we – naast afstand houden – de nodige aanpassingen hebben moeten doen in de manier van (samen)werken en leven. We zijn er trots op dat we, ondanks deze aanpassingen, als Centrum Meervoudige Waardecreatie hebben kunnen bijdragen aan de verduurzaming van onze regio. In verschillende projecten is gewerkt […]