Alle berichten over “studenten“

Een verfrissende kijk op circulariteit

                  In de publicatie ‘Een verfrissende kijk op circulariteit’ zijn de artikelen gebundeld van de eerste groep studenten van de master Circulaire Economie. De masterstudenten beschrijven in deze bundel de kennis en ervaring die zij hebben opgedaan als change agents bij het werken aan duurzame vraagstukken. De artikelen bieden mooie voorbeelden van meervoudige […]

Concrete aankopingspunten? Kennis? Frisse blik?

Innoveren, meer duurzaam, de ketens sluiten – als Centrum Meervoudige Waardecreatie staan wij voor u klaar. Met de frisse blik van young professionals van zowel bachelor- als masterstudenten, stagiairs en afstudeerders. En natuurlijk met onze docent-onderzoekers en netwerk! Samen werken we aan de verduurzaming van onze regio. In onze flyer leest u meer over de mogelijkheden! Neem voor de mogelijkheden […]

Wat een start: 134 studenten en 79 opdrachtgevers!

Met maar liefst 134 studenten en 79 opdrachtgevers zijn we het nieuwe studiejaar op het gebied van circulaire economie goed gestart! In de minor Circulaire Economie hebben we 55 voltijd- en 19 deeltijdstudenten mogen verwelkomen om het aankomende semester aan de slag te gaan met de projecten en transitieplannen voor 39 opdrachtgevers uit de regio. De master Circulaire Economie is, […]

Interactief webinar Duurzame innovatiecommunity

Webinars met een spreker, hoe boeiend ook, worden vaak saai. Na een tijdje verliezen deelnemers toch hun aandacht, zo is de ervaring van Stefan Helgers en Jeroen Reumkens, studenten HAN-master Circulaire Economie. Bij het webinar dat zij organiseren, kiezen ze voor een heel andere opzet: de drie sprekers gaan met elkaar in discussie en het publiek kan meedoen. Als extra […]