Alle berichten over “projecten“

Concrete aankopingspunten? Kennis? Frisse blik?

Innoveren, meer duurzaam, de ketens sluiten – als Centrum Meervoudige Waardecreatie staan wij voor u klaar. Met de frisse blik van young professionals van zowel bachelor- als masterstudenten, stagiairs en afstudeerders. En natuurlijk met onze docent-onderzoekers en netwerk! Samen werken we aan de verduurzaming van onze regio. In onze flyer leest u meer over de mogelijkheden! Neem voor de mogelijkheden […]

Wat een start: 134 studenten en 79 opdrachtgevers!

Met maar liefst 134 studenten en 79 opdrachtgevers zijn we het nieuwe studiejaar op het gebied van circulaire economie goed gestart! In de minor Circulaire Economie hebben we 55 voltijd- en 19 deeltijdstudenten mogen verwelkomen om het aankomende semester aan de slag te gaan met de projecten en transitieplannen voor 39 opdrachtgevers uit de regio. De master Circulaire Economie is, […]

Verrassend concrete oplossingen

Duurzaam graven naar het witte goud. Alle seinen op groen voor infrarood. Een circulair concept tot op grote hoogte. De waarde van natuurlijk verloop. Duurzaam wonen doe je samen. Zomaar een greep uit de aansprekende titels van de 22 vlogs die getoond werden tijdens het congres Circulaire Oogst 7.0. Maar liefst tweeëntwintig transitieplannen zijn de afgelopen tijd gemaakt door studenten […]