Samen sterk in de master Circulaire Economie

Leestijd: 2 minuten

“We zijn een hechte groep geworden. Een groep die zich vol enthousiasme inzet voor een duurzamere wereld. Jullie zijn mensen naar mijn hart met wie ik graag optrek. Ik heb hart voor groen en de natuur: het is de basis van ons bestaan, we kunnen niet zonder! Van daaruit zeg ik dit.” Sies Overbeek, student master Circulaire Economie spreekt de zaal toe.

Het is 14 januari en op HAN-locatie Groenewoudseweg Nijmegen zijn docenten, studenten én participerende bedrijven bij elkaar gekomen om terug te kijken op master Circulaire Economie die vorig jaar september van start ging. Een master waarin niet alles altijd even duidelijk was of alle methodieken even bruikbaar bleken bij de analyse van de vraagstukken uit het werkveld. “Je moet wel tegen onzekerheid kunnen als je meedoet”, concludeert Sies, “maar de betrokkenheid van de docenten is enorm. We voelen ons gesteund!” Sies neemt een warm applaus in ontvangst.

Leren van feedback 
Opleidingsmanager Ellen Burger erkent volmondig wat Sies vertelt, ook namens zijn medestudenten. “Noem het gerust een zoektocht de afgelopen maanden. Opdrachtgevers hebben te kennen gegeven dat ze blij verrast waren door het niveau van de studenten, maar ook is gebleken dat we ze te vroeg het werkveld ingestuurd hebben. We moeten de studenten meer inhoudelijke bagage meegeven, beter voorbereiden op wat ze gaan doen bij de bedrijven. Dat is één van de lessen die we geleerd hebben. Heel mooi dát we elkaar feedback kunnen geven en zo dingen kunnen verbeteren!”

Terugkijken, vooruitblikken én inspiratie opdoen. Het kan allemaal deze middag. Drie sprekers ontvouwen gezichtspunten om mee vooruit te kunnen in tweede fase van de master.

Frietzakje 
Trendwatcher Eva Beltman neemt ons mee in de nieuwste ontwikkelingen en trends. De xenobot, een robot van levende cellen? Bestaat. Haptic technology, elkaar ‘aanraken’ via sensorische prikkels doorgegeven door een smartphone? Is al mogelijk. Frietzakje van aardappelschillen? Is op de markt. Maatschappelijke ontwikkelingen heeft Eva ook in het vizier. Ze laat voorbeelden zien van initiatieven die niet alleen economische waarde, maar ook sociale en ecologische waarde opleveren. “Eén ding nog”, zeg ze, “handelen volgens de logica van gisteren, heeft een groot risico.”

Amazon 
Maarten van Gils (lector Smart Business), maakt duidelijk welke bedrijven succesvol waren en welke hebben verloren, domweg omdat ze niet aansloten bij de digitale revolutie. Even ontvlamt een pittige discussie met de zaal, want “Amazon is dan financieel wel succesvol, maar sociaal en ecologisch gezien valt er nog wat te winnen, toch?” “Klopt helemaal”, beaamt Maarten. Het belangrijkste wat we uit z’n betoog kunnen leren, is dat we innoveren samen moeten doen. Innovatiehubs, waar ondernemers, overheid en onderwijs samenkomen, bieden prachtige kansen om elkaar aan te vullen en elkaar te inspireren.

Design Thinking 
Als inspiratie voor het komend semester waarin de studenten bezig gaan met het ontwerpen van oplossingen, komt dr. Erik de Vries aan het woord (lector Innovatie in de Publieke Sector). ‘Participatief ontwerpen’, waarbij je degene betrekt die het product maakt of de dienst uitvoert, en daarna ook de gebruikers, heeft een pré. En Erik reikt nog meer tools aan waar de studenten straks mee aan de slag kunnen.

100% samen
Ellen Burger als opleidingsmanager opende het seminar en sluit het af. De titel van het seminar is: “Samen op weg in de master Circulaire Economie”. De sfeer van deze middag is onmiskenbaar samen. En zo wordt hij afgesloten bij de borrel.

Janet Steenhuis