Partners en netwerken

Innovatie in de regio via co-creatie door bedrijven, studenten en het onderwijs. Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product. Kenmerken van co-creatie zijn dialoog, ‘common ground’, enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat.

Als Centrum Meervoudige Waardecreatie hebben we reeds duurzame partnerschappen en netwerken waarmee we samen vorm en inhoud geven aan de kenmerken van co-creatie.

Mogen wij u binnenkort ook verwelkomen als partner?

 

Twan van Vuren, spinner Cirkelregio De Achterhoek

Twan van Vuren, spinner bij Cirkelregio De Achterhoek, vertelt:

“Door de Vriendschap met het CMW kunnen onze partners binnen De Cirkelregio nu ook onderzoeksopdrachten laten uitvoeren door studenten; daar kunnen weer mooie dingen uit voortkomen. Zo werken we samen aan een sterke en duurzame regio!”

 

 

 

 

 

Onze verdere partners: