Minor Circulaire Economie

In de minor* Circulaire economie maken studenten in de volle breedte kennis met de wijze waarop organisaties innoveren, transformeren en investeren in de ontwikkeling van duurzame business- en verdienmodellen. Ze doen dit door kennis te nemen van de verschillende mogelijkheden in het proces van meervoudige waardecreatie in een organisatie.

In de minor wordt o.a. aandacht besteed aan de mogelijkheden van het gebruik van duurzame grondstoffen & materialen, circulaire vormgeving & design, lean (proces)management & duurzame logistiek, nieuwe klantproposities en de ontwikkeling van lange termijn service- en leasecontracten.

Samen met opdrachtgevers

Samen met opdrachtgevers gaan studenten op zoek naar nieuwe, concrete aanknopingspunten voor verduurzaming in een organisatie, de keten en de omgeving waarin deze organisatie opereert. Zij stellen daarbij ethische en strategische vragen over de koers van de organisatie en de manier waarop organisaties omgaan met de verschillende stakeholders in de ‘Weconomy’.

Daarnaast maken de studenten kennis met de nieuwe businessmodellen en de wijze waarop een organisatie de noodzakelijke veranderingen daadwerkelijk kan financieren en implementeren. Het onderzoek wat studenten doen draagt bij aan de ontwikkeling van de duurzaamheidsmonitor voor Oost-Nederland.

Congres Circulaire Oogst

Als afsluiting van de minor wordt halfjaarlijks het congres Circulaire Oogst georganiseerd. Tijdens dit congres presenteren studenten en hun opdrachtgevers de uitkomsten van hun onderzoek. Daarnaast inspireren wij de bezoekers van het congres met aansprekende keynote-sprekers. Nieuwsgierig geworden? Lees en zie er meer over!

*Een minor is een keuzeonderdeel binnen een 4-jarige bacheloropleiding. Studenten geven met deze keuze kleur aan hun eigen opleiding en ontwikkeling. Gedurende één semester volgen zij een minor die verdiepend of verbredend is aan de hoofdrichting (major) van hun opleiding. De minor Circulaire economie kan twee keer per studiejaar gevolgd worden.