Master Circulaire Economie

Dat bedrijven en organisaties duurzamer willen en moeten ondernemen, staat buiten kijf. De grote vraag is alleen: hoe? In onze master Circulaire Economie leiden wij studenten op in de aanpak van duurzaamheidsvraagstukken en het meekrijgen van mensen in de gehele keten. Wij leiden change agents op die organisaties verder helpen in de transitie naar circulaire economie.

De masterstudenten participeren in de projecten en praktijkvraagstukken van werkveldpartners van het Centrum Meervoudige Waardecreatie. Organisaties maken zo niet alleen gebruik van de kennis van de HAN, maar ook van de frisse blik van (jonge) professionals. En de HAN op haar beurt verrijkt haar onderwijs met de opgedane nieuwe inzichten en ervaringen.

Meer informatie

Interesse in de mogelijkheden die een masterstudent kan bieden of de ambitie de master zelf te gaan volgen? Neem contact met ons op!
Informatie over het volgen van de master in voltijd of deeltijd vindt u hier.

Artikelenbundel

In de publicatie ‘Een verfrissende kijk op circulariteit’ zijn de artikelen gebundeld van de eerste groep studenten van de master Circulaire Economie. De masterstudenten beschrijven hierin de kennis en ervaring die zij hebben opgedaan als change agents bij het werken aan duurzame vraagstukken. De artikelen bieden mooie voorbeelden van meervoudige waardecreatie in profit en non-profit organisaties.