Leergemeenschap rondom toekomstbestendig ondernemen van start

Leestijd: 2 minuten

Bedrijven doen mee

“Wat is voor onze regio de kracht van kunstmatige intelligentie (AI)?” “Hoe kunnen wij als bank onze klanten ondersteunen bij ‘financieel gezond leven’ en er zelf een commercieel resultaat mee behalen?” “Wat zijn de bouwstenen voor een maatschappelijk jaarverslag voor het MKB?”

Zomaar een greep uit de vraagstukken die bedrijven en organisaties samen met HAN-docenten en studenten onder handen nemen in de kersvers ontwikkelde Leergemeenschap Future Proof Financial die binnenkort – 1 februari – van start gaat.

Young professional

De 25 deelnemende studenten (vierdejaars van onze financieel economische voltijdopleidingen) heten daarin geen student meer, maar treden op als young professional. Docenten staan niet meer voor de klas, maar zijn afwisselend coach, vraagbaak, expert, examinator, én ze leren zelf ook.

En de bedrijven die een vraagstuk ingediend hebben? Zij denken mee, doen mee, spreken af met de young professionals: online, op locatie, eten samen een broodje en sparren over een lastig item uit het onderzoek, kortom: zijn op allerlei manieren als partner betrokken en verbonden.

Waarden

Bijzonder is dat de young professionals een onbekend traject instappen, maar dat niet alleen: van hen wordt iets extra’s gevraagd het vlak van hun persoonlijke ontwikkeling. Wie ben ik? Wat zijn mijn waarden? Waar wil ik aan bijdragen? Dat zijn vragen die ze zich gaan stellen. Het in verbinding zijn met zichzelf als basis voor het contact met de ander, als voorwaarde om zich te kunnen bewegen in een snel veranderende samenleving.

En wat vraagt die samenleving van ons? Wat wordt van bedrijven gevraagd? Wanneer is een organisatie toekomstbestendig? Het meervoudig waardedenken is leidraad in de Leergemeenschap. Want net zoals de young professionals zichzelf de vraag stellen: ‘wie ben ik en wat zijn mijn waarden’, helpt het meervoudig waardedenken bedrijven om zichzelf die kernvragen te stellen: ‘wat is onze waarde voor de samenleving, waaraan willen we bijdragen, wie willen wij zijn?’

Wederkerigheid en samen leren

Tabitha Brussé (docent) is intensief betrokken bij de ontwikkeling van de Leergemeenschap: “Wat ons voor ogen staat – behalve dat we concrete resultaten behalen bij de vraagstukken en dat we gediplomeerde professionals afleveren – is een warm netwerk van werkveldpartners. Het gaat ons niet zozeer om een tijdelijk project of opdracht, maar we gaan voor samenwerking en verbondenheid op de langere termijn. Wederkerigheid en samen leren, dat zijn kernwoorden voor de Leergemeenschap.”

Heeft u vragen over de Leergemeenschap of wilt u onderzoeken of het voor uw organisatie interessant is om deel te nemen? Bel Tabitha Brussé: 06 55 434 190, of stuur haar een e-mail: Tabitha.Brusse@han.nl